№ 1 (2022): Практикуючий лікар
Практикуючий лікар

ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 13100 примірників

Електронний наклад: 18500 примірників

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18599-7399 П від 18.01.2012

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

ВІЙНА: ТРИВОЖНІСТЬ

L.V. Rakhman, O.Yu. Plevachuk, I.V. Shpylovyi, M.O. Dzis
5-10
Розуміння тривожного стану в ситуації гуманітарної катастрофи
pdf

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

D.O. Mykytenko, N.M. Mykytenko, M.S. Sadovska, M.V. Tomiak, O.A. Fesai
70-73
Плацентарний мозаїцизм: повна дискордантність плаценти і плода (клінічний випадок)
pdf

КЛАСИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ

V.P. Obraztsov
74-78
Про ентероптоз
pdf