Етіологічні й патогенетичні аспекти взаємозв’язку генералізованого пародонтиту та ішемічної хвороби серця (огляд літератури та власні дані)
pdf

Ключові слова

генералізований пародонтит, ішемічна хвороба серця, етіологія, патогенез, клінічні спостереження, огляд літератури.

Як цитувати

Skybchyk, O. (2022). Етіологічні й патогенетичні аспекти взаємозв’язку генералізованого пародонтиту та ішемічної хвороби серця (огляд літератури та власні дані). Практикуючий лікар, (1), 65-69. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/699

Анотація

В Європейських рекомендаціях із профілактики серцево-судинних захворювань (ESC, 2016, 2021) генералізований пародонтит (ГП) виділяють як один із факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС). Припускають, що вогнища хронічної інфекції в порожнині рота при ГП можуть ініціювати розвиток атеросклерозу та погіршувати перебіг ІХС. З іншого боку, порушення системної й регіональної гемодинаміки внаслідок ІХС може спричиняти стійкі метаболічні та функціональні зміни в тканинах пародонта. Мета цієї публікації — аналіз літературних джерел щодо результатів поширеності, структури й особливостей клінічного перебігу ГП у хворих на ІХС, зокрема даних власних досліджень, а також обговорення взаємозв’язку основних етіологічних та патогенетичних механізмів вказаних захворювань.

pdf

Посилання

1. Холодняк ОВ. Поширеність та структура захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку. Клінічна та експериментальна патологія. 2015;3(53):159-162. (Kholodnyak OV. Prevalence and structure of periodontal disease in young aged adults. Clinical and experimental pathology. 2015;3(53):159-162 [in Ukrainian]).
2. Kinane DF, Stathopoulou PG, Papapanou PN. Periodontal diseases. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17038.
3. Sanz M, Marco Del Castillo A, Jepsen S, Gonzalez-Juanatey JR, D’Aiuto F еt al. Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus report. J Clin Periodontol. 2020;47(3):268-288.
4. Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJ, Marcenes W. Global burden of severe periodontitis in 1990-2010: a systematic review and meta-regression. J Dent Res. 2014;93(11):1045-53.
5. Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabé E, Fleming TD, Reynolds AE, Vos T, Murray CJL, Marcenes W; GBD 2015 Oral Health Collaborators. Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. J Dent Res. 2017;96(4):380-387.
6. Островская СС, Герасимчук ПГ. Биологические аспекты связи сердечно-сосудистых заболеваний и тканей пародонта. Вісник проблем біології і медицини. 2018;4:58-60. (Ostrovska SS, Gerasimchuk PG. Biological aspects of association between cardiovascular diseases and periodontitis. Bulletin of biology and medicine. 2018;4:58-60. [in Russian]).
7. Bokhari SA, Khan AA, Butt AK, Hanif M, Izhar M, Tatakis DN, Ashfaq M. Periodontitis in coronary heart disease patients: strong association between bleeding on probing and systemic biomarkers. J Clin Periodontol. 2014;41(11):1048-54.
8. Dietrich T, Sharma P, Walter C, Weston P, Beck J. The epidemiological evidence behind the association between periodontitis and incident atherosclerotic cardiovascular disease. J Clin Periodontol. 2013;40(14):70-84.
9. Johansson CS, Ravald N, Pagonis C, Richter A. Periodontitis in patients with coronary artery disease: an 8-year follow-up. J Periodontol. 2014;85(3):417-25.
10. Гандзюк ВА. Аналіз захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні. Український кардіологічний журнал. 2014;(3):45-52. (Gandzyuk VA. Analysis of ischemic heart disease morbidity in Ukraine. Ukrainian Journal of Cardiology. 2014;(3):45-52. [in Ukrainian]).
11. Roth GA, Forouzanfar MH, Moran AE, Barber R, Nguyen G, Feigin VL, Naghavi M, Mensah GA, Murray CJ. Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular mortality. N Engl J Med. 2015;372(14):1333-41.
12. Malakar AK, Choudhury D, Halder B, Paul P, Uddin A, Chakraborty S. A review on coronary artery disease, its risk factors, and therapeutics. J Cell Physiol. 2019;234(10):16812-16823.
13. Бойченко ОМ, Гасюк НВ, Палій ОВ. Структура та захворюваність хвороб пародонта у пацієнтів із ішемічною хворобою серця. Світ медицини та біології. 2013;1:21-22.
14. Скочко ОВ, Мамонтова ТВ, Веснина ЛЭ, Кайдашев ИП. Взаимосвязь заболеваний пародонта с факторами риска развития ишемической болезни сердца. Український кардіологічний журнал. 2015;(2):87-94. (Skochko OV, Mamontova TV, Vesnina LE, Kaidashev IP. The relationship of periodontal disease to risk factors for the development of the ischemic heart disease. Ukrainian Journal of Cardiology. 2015;2:87-94 [in Russian]).
15. Górska R, Dembowska E, Konopka TP, Wysokińska-Miszczuk J, Pietruska M, Ganowicz E. Correlation between the state of periodontal tissues and selected risk factors for periodontitis and myocardial infarction. Adv Clin Exp Med. 2017;26(3):505-514.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.