Редакційний штат

Головний редактор: Свінціцький Анатолій Станіславович, завідувач кафедри
внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного

університету ім. О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор

Заступник головного редактора: Катеренчук Іван Петрович, завідувач кафедри
внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор

Відповідальний секретар: Свінціцький Ігор Анатолійович, асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, магістр медицини

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Абрагамович Орест Остапович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

 

Борисенко Анатолій Васильович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Бульда Володимир Іванович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Венцківський Борис Михайлович – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Гиріна Ольга Миколаївна – доктор медичних наук, професор, генеральний директор групи медичних компаній «ADONIS»;

Голубовська Ольга Анатоліївна – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Дземан Михайло Іванович – кандидат медичних наук, доцент, науковий співробітник Науково-виробничого центру ТОВ «ЕРБІС», ПП «Лабораторія ЕРБІС»;

Долженко Марина Миколаївна – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Жарінов Олег Йосипович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Жебель Вадим Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Журавльова Лариса Володимирівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету;

Заремба Євгенія Хомівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Захараш Михайло Петрович – генерал-майор медичної служби, член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заступник генерального директора Універсальної клініки «Оберіг»;

Колеснікова Ірина Павлівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Коломоєць Михайло Юрійович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами;

Крамарьов Сергій Олександрович – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Кужко Михайло Михайлович – доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»;

Маньковський Борис Микитович – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Мельник Володимир Степанович – доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету №1, професор кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Мойсеєнко Валентина Олексіївна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Напрєєнко Олександр Костянтинович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Никула Тарас Денисович – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор;

Павленко Раїса Іванівна – заслужений працівник культури України, генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України;

Пасєчніков Сергій Петрович – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Петренко Василь Іванович – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Селюк Мар’яна Миколаївна – кандидат медичних наук, професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії;

Соколова Лариса Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Степаненко Віктор Іванович – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Ткач Сергій Михайлович – доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України;

Тяжка Олександра Василівна – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор;

Хайтович Микола Валентинович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Чернобровий В’ячеслав Миколайович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Чешук Валерій Євгенович – доктор медичних наук, професор, завідувач навчально-наукового центру неперервної професійної освіти Інституту післядипломної освіти, професор кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Чухрієнко Неонілла Дмитрівна – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти ДЗ «Дніпропетровська медична академія»;

Щербиніна Марина Борисівна – доктор медичних наук, професор, декан факультету медичних технологій діагностики та реабілітації, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Яременко Олег Борисович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

РЕДАКЦІЙНА РАДА

 

Біловол Олександр Миколайович – академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету, керівник Північно-східного наукового центру МОЗ та НАМН України;


Коваленко Володимир Миколайович – академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, віце-президент НАМН України, директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України», завідувач кафедри терапії та ревматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Майданник Віталій Григорович – академік НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Нетяженко Василь Захарович – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Пиріг Любомир Антонович – член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нефрології та ниркової замісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Синяченко Олег Володимирович – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Донецького національного медичного університету (м. Лиман);

Фомін Петро Дмитрович – академік НАН і НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Чайковський Юрій Богданович – член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Чекман Іван Сергійович – член-кореспондент НАН і НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор;

Широбоков Володимир Павлович – академік НАН і НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Іноземні члени:

Дегенгардт Фрідріх (Friedrich Degenhardt) – доктор медичних наук, професор, провідний лікар клініки акушерства та гінекології Ганноверського медичного університету (Федеративна Республіка Німеччина);

Кухаж Еугеніуш Йозеф (Eugeniusz Józef Kucharz) – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри та клініки внутрішніх хвороб, ревматології та клінічної імунології Шльонського медичного університету (Катовіце, Республіка Польща);

Макаревич Аляксандр Едуардович – доктор медичних наук, професор, професор 1-ї кафедри внутрішніх хвороб Білоруського державного медичного університету (Мінськ, Республіка Білорусь);

Мусял Яцек (Jacek Musiał) – доктор медичних наук, професор, завідувач 2-ї кафедри внутрішніх хвороб імені проф. Анджея Щекліка і клініки алергології та імунології Ягеллонського університету (Краків, Республіка Польща);

Рапопорт Семен Ісаакович – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки Російської Федерації, головний науковий співробітник відділу технологій збереження здоров’я Першого Московського державного медичного університету імені І.М.Сєченова (Москва, Російська Федерація);

Сорока Микола Федорович – доктор медичних наук, професор, завідувач 2-ї кафедри внутрішніх хвороб Білоруського державного медичного університету (Мінськ, Республіка Білорусь);

Хоростовська-Винімко Йоанна (Joanna Chorostowska-Wynimko) – доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Національного інституту туберкульозу та захворювань легень (Варшава, Республіка Польща).