Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Соломенчук Тетяна Миколаївна, завідувачка кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор

Заступник головного редактора
Катеренчук Іван Петрович, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор

Відповідальні секретарі — Заремба О.В., Копчак Л.М.

________________________________________

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Більченко О.В., д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Волошина О.Б., д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики і медичної реабілітації Одеського національного медичного університету

Дземан М.І., к.м.н., доцент, науковий керівник Науково-виробничого центру «ЕРБІС»

Долженко М.М., д.м.н., професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Жарінов О.Й., д.м.н., професор, завідувач кафедри функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Жебель В.М., д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Журавльова Л.В
., д.м.н., професор,  завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету

Зіменковський А.Б., д.м.н., професор, завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації Львівського національного університету імені Данила Галицького

Іванов В.П., д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Кісельова М.М., д.м.н., професор, завідувачка кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного університету імені Данила Галицького

Кузик Ю.І., д.м.н., професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини Львівського національного університету імені Данила Галицького

Максимюк Г.В., д.б.н., професор кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного університету імені Данила Галицького

Паєнок А.В., д.м.н., професор, завідувачка кафедри невропатології і нейрохірургії факультету післядипломної освіти Львівського національного університету імені Данила Галицького

Пирогова В.І., д.м.н., професор, завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного університету імені Данила Галицького

Радченко О.М., д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного університету імені Данила Галицького

Рахман Л.В., д.м.н., професор кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного університету імені Данила Галицького

Сиволап В.В., д.м.н., професор Запорізького державного медичного університету

Січкоріз О.Є., к.м.н., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб, декан  факультету післядипломної освіти Львівського національного університету імені Данила Галицького

Скибчик В.А., д.м.н., професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного університету імені Данила Галицького

Скляров Є.Я., д.м.н., професор, завідувач кафедри терапії №1, медичної діагностики та гематології і трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного університету імені Данила Галицького

Сторожук Б.Г., д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини №3 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

________________________________________

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Дегенгардт Фрідріх (Friedrich Degenhardt), Федеративна Республіка Німеччина
Кухаж Еугеніуш Йозеф (Eugeniusz Józef Kucharz), Катовіце, Республіка Польща
Марек Григер (Marek Grygier), Познань, Республіка Польща
Мацєй Лесяк (Maciej Lesiak), Познань, Республіка Польща
Мусял Яцек (Jacek Musiał), Краків, Республіка Польща
Хоростовська-Винімко Йоанна (Joanna Chorostowska- ynimko), Варшава, Республіка Польща
Шигула-Юркевіч Божена (Szyguła-Jurkiewicz Bożena), Катовіце, Республіка Польща