Головний редактор

 Видається за наукового сприяння Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького

                               

СОЛОМЕНЧУК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

професорка, д.м.н., завідувачка кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 

Спеціалізується на дослідженнях в галузі кардіології, а саме  - вивченні причин виникнення та механізмів розвитку артеріосклерозу, гострих і хронічних форм коронарної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок, ролі вразливого впливу на серце, судини та інші органи-мішені ксенобіотиків - чужорідних речовин, які потрапляють в організм людини внаслідок екологічного, професійного, побутового контакту чи куріння.

Соломенчук Тетяна Миколаївна народилася 27 серпня 1963 року в м. Калинівка Вінницької області.  У 1986 році з відзнакою закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа». Після інтернатури (1986-1987 рр.) працювала лікарем-терапевтом у медичному центрі Львівського об’єднання радіоелектронної апаратури, з 1989 року – кардіологом у цьому та інших закладах охорони здоров’я м. Львова. З 2000 року працює у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, в якому пройшла шлях від асистента до професора.

Учена є послідовницею  наукової школи серцево-судинної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, яка створена і функціонує під керівництвом чл.-кор. АМН України, академіка НАМН України Зербіно Дмитра Деонисовича. Розпочала свою наукову діяльність відразу після інтернатури і вже у 1996 році, працюючи практичним лікарем, захистила кандидатську дисертацію в Українському НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеска. Доктор медичних наук з 2008 року. З 2020 року - Гарант освітньо-наукової програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 222 Медицина.

Соломенчук Тетяна Миколаївна - член Європейської асоціації кардіологів (ESC, 2008), Європейської асоціації ACCA (Acute Cardiac Care, 2012), Європейської асоціації превентивної кардіології (EuroPrevent, 2011), Українського товариства кардіологів (2003), Українського товариства сімейних лікарів (2003), Українського товариства аритмологів України (2011). У доробку ученої понад 400 наукових праць, серед яких 6 підручників, 7 посібників, 4 патенти, авторські свідоцтва, 29 методичних рекомендацій, 185 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Соломенчук Тетяна Миколаївна - член редакційної ради двох наукових журналів, спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Підготувала 4 кандидатів наук. На даний час здійснює керівництво 5 аспірантами і докторантами. 

Результати наукових досліджень Соломенчук Т.М. суттєво доповнюють сучасні уявлення щодо предикторів розвитку гострих форм коронарної хвороби серця, особливостей ураження вінцевих артерій, клінічного перебігу інфаркту міокарда та постінфарктної реабілітації у людей, які зазнають токсичного впливу хімічних сполук та курців, зокрема жінок, що дозволяє своєчасно виявляти осіб з підвищеним ризиком захворювання і проводити відповідні профілактичні заходи, здійснювати ранню діагностику хвороби і запобігати важким ускладненням, зменшувати тривалість госпітального періоду лікування. Науковий доробок Соломенчук Т.М. є вагомою частиною екологічної концепції розвитку гострої коронарної патології у молодих людей,  що розробляється науковою школою серцево-судинної патології під керівництвом чл.-кор. АМН України, академіка НАМН України Зербіно Дмитра Деонисовича.

Життєве кредо ученої – у двох висловах «Ти не можеш змінити напрям вітру, але завжди можеш підняти вітрила, щоб досягти своєї мети» (Оскар Уайльд)
«Якщо немає вітру, берися за весла!» (латинська приказка).