Публікаційна етика

ЕТИКА ПУБЛИКАЦІЙ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕСУМЛІННОЇ ПРАКТИКИ ПУБЛИКАЦІЙ

Авторство

Усі особи, позначені як «автори», повинні відповідати критеріям цього поняття. Участь кожного автора в роботі має бути достатньою для того, щоби взяти на себе відповідальність за її зміст. Право називатися автором ґрунтується на наступних фактах:

1) значному вкладі до концепції та дизайну дослідження або до аналізу та інтерпретації даних;

2) підготовці тексту статті або внесенні принципових змін до неї.

Участь, що полягає лише в забезпеченні фінансування, не виправдовує включення до складу авторської групи. Загальне керівництво дослідницьким колективом також не визнається достатнім для авторства.

Усі члени колективу, які не відповідають критеріям авторства, мають бути наведені за їхньою згодою в розділі «Вираз вдячності».

Порядок, в якому будуть вказані автори, визначається їх спільним рішенням. Автори несуть відповідальність за зміст статті та за сам факт її публікації. Редакція журналу залишає за собою право на скорочення і редагування надісланих статей.

Автори зобов’язані визнавати внесок інших осіб, які справили вплив на зміст представленого дослідження. Обов’язковою є наявність бібліографічних посилань на використані роботи. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватися без отримання відкритого письмового дозволу від їх джерела.

Автори мають представляти тільки оригінальні роботи. При використанні текстової або графічної інформації, отриманої з робіт інших осіб, необхідні посилання на відповідні публікації та письменний дозвіл власника авторських прав.

Редакція просить авторів дотримуватися принципів біоетики при дослідженнях тваринних об’єктів.

Якщо автор виявив суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний без зволікань повідомити про це редактора або видавця журналу і сприяти їм в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний невідкладно позбавитись від них або виправити їх, або ж надати редакції докази правильності вихідної статті.

Рецензування

Журнал «Практикуючий лікар» є журналом, що рецензується.

Усі матеріали, що надходять до редакції журналу «Практикуючий лікар», проходять обов’язкове внутрішнє та/або зовнішнє рецензування, у ході якого оцінюється:

  1. Відповідність матеріалу профілю видання.
  2. Актуальність теми публікації.
  3. Наявність наукової новизни.
  4. Відповідність застосованих підходів і методів завданням дослідження.
  5. Обґрунтованість отриманих результатів.
  6. Відповідність оформлення матеріалу вимогам до публікацій у журналі.

Рецензія статті розкриває актуальність представленого матеріалу, ступінь наукової новизни, визначає відповідність представленого тексту загальному профілю видання, фіксує наявність плагіату.

За результатами рецензування стаття може бути або відхилена, або відіслана автору на доопрацювання, або прийнята до публікації.

Редактор та всі співробітники редакції не мають права розкривати інформацію про представлені роботи нікому, окрім відповідних авторів, рецензентів, інших редакційних консультантів і, за необхідності, видавця.

Редактор і співробітники редакції не мають права будь-як використовувати неопубліковані матеріали, наведені в представленому рукопису.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає в тому випадку, коли один з учасників процесу рецензування або публікації (автор, рецензент або редактор) має зобов’язання, які могли б вплинути на його або її думку (навіть якщо це не відбувається насправді). Найчастішою причиною виникнення конфлікту інтересів є фінансові стосунки, а також особисті відношення, наукове суперництво та інтелектуальні пристрасті.

Учасники процесу рецензування і публікації мають повідомляти про наявність конфлікту інтересів, які можуть вплинути на результати їх роботи. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкритими.

Множинні  публікації

Редакція не розглядає рукописи, одночасно представлені для публікації в інші журнали, а також роботи, які більшою мірою вже були опубліковані у вигляді статті або стали частиною іншої праці, представленої або прийнятої для публікації будь-яким іншим друкованим виданням або електронними засобами інформації. Ця політика не виключає розгляд статті, не прийнятої до публікації іншим журналом, або повного описання, представленого після публікації попередніх результатів, тобто тез або постерних повідомлень, представлених на професійних конференціях.

Переписка

Читачі в разі необхідності можуть направляти свої коментарі, питання або критичні зауваження до опублікованих статей, які будуть надруковані в журналі. За бажанням автори статей можуть відповісти на зауваження.