Індексація журналу

Журнал "Практикуючий лікар" включений до міжнародних наукометричних та спеціалізованих баз данних:

  1. Index Copernicus (Польша)
  2. Google Scholar
  3. Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»
  4. УРЖ «Джерело»