Індексація журналу

Журнал "Практикуючий лікар" включений до міжнародних наукометричних та спеціалізованих баз данних:

  1. Index Copernicus (Польша)
  2. Google Scholar
  3. Научная электронная библиотека e-Library.ru (Росія)
  4. Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»
  5. УРЖ «Джерело»