Про ентероптоз

Анотація

Вчення Glenard’a про ентероптоз засновано на тому припущенні, що при постійному звуженні кишкового каналу падає тиск у черевній порожнині, унаслідок чого опускаються черевні органи. За нормальних умов роздуті газами кишки становлять головну силу, що утримує черевні органи в їх положенні. Але як тільки потуга кишківника спадає і травний канал звужується, питома вага черевних органів збільшується, і вони зісковзують донизу. Причини звуження кишківника слід шукати в механічних перешкодах і, головним чи- ном, у перегинах кишок, які заважають подальшому просуванню шлунково-кишкового вмісту.

pdf

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.