№ 3 (2019): Практикуючий лікар
Практикуючий лікар

ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 13100 примірників

Електронний наклад: 18500 примірників

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18599-7399 П від 18.01.2012

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

ДЕРМАТОЛОГІЯ

N.В. Yashchenko, I.V. Kuleshov, I.Е. Butor, M.А. Karpova
61-64
Лечение больных псориазом с учетом сопутствующей патологии печени
pdf

КЛАСИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ

V.P. Obraztsov
65-69
Про фізичне дослідження кишківника (закінчення)
pdf