Інфекція Helicobacter pylori і кислотозалежні захворювання на тлі метаболічно-асоційованих станів: механізми розвитку і тактика ведення
pdf

Ключові слова

Інфекція H. pylori, кислотозалежні захворювання, метаболічно-асоційовані стани, езомепразол, пробіотики.

Як цитувати

Kolesnikova, O. (2019). Інфекція Helicobacter pylori і кислотозалежні захворювання на тлі метаболічно-асоційованих станів: механізми розвитку і тактика ведення. Практикуючий лікар, (3), 38-44. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/486

Анотація

В оглядовій статті наведено дані щодо участі інфекції Helicobacter pylori в ініціації та прогресуванні змін метаболічного статусу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (ЦД2), інсулінорезистентністю, ожирінням, серцево-судинними захворюваннями. Доведено внесок інфекції H. pylori в збільшення частоти інфарктів міокарда та інсультів у пацієнтів із ЦД2. Обґрунтовано тривалість застосування інгібіторів протонної помпи (ІПП) за наявності H. pylori при метаболічно-асоційованих станах, а також їх вплив на мікробіоту стравоходу і шлунка. Обґрунтовано доцільність застосування езомепразолу (Езонекса) у пацієнтів із метаболічно-асоційованими станами на підставі особливостей фармакокінетики, фармакодинаміки, а також клінічної ефективності та безпечності. Особливістю метаболізму езомепразолу є феномен стереоселективності, що забезпечує кращий контроль над секрецією, а також тривалішу дію в пацієнтів, котрі швидко метаболізують ІПП. Для поліпшення результатів лікування пацієнтів із метаболічно- асоційованими станами виправдане призначення пробіотика «Лактіалє».

pdf

Посилання

1. Захаренко С.М., Фоминых Ю.А., Мехтиев С.Н. Инфекции, микробиота кишечника человека и метаболический синдром // Эффективная фарма-
котерапия. Гастроэнтерология. — 2011. — № 3. — С. 14-22.
2. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: наказ
Міністерства охорони здоров`я України від 31 жовтня 2013 року № 943). — К., 2013. — 32 с.
3. Adachi K., Mishiro.T, Toda T. et al. Effects of Helicobacter pylori eradication on serum lipid levels // J. Clin. Biochem. Nutr. — 2018. — Vol. 62 (3). — P. 264-269.
Doi: 10.3164/jcbn.17-88.
4. Amir I., Konikoff F.M., Oppenheim M. et al. Gastric microbiota is altered in oesophagitis and Barrett’s oesophagus and futher modified by proton pump
inhibitors // Environment Microbiol. — 2014. — Vol. 16 (9). — P. 2905-14. Doi: 10.1111/1462-2920.12285.
5. Attwood S.E., Ell C., Galmiche J.P., Fiocca R. et al. Longterm safety of proton pump inhibitor therapy assessed under controlled, randomised clinical trial
conditions: data from the SOPRAN and LOTUS studies // Aliment. Pharmacol. Ther. — 2015. — Vol. 41 (11). — P. 1162-74. Doi: 10.1111/apt.13194.
6. Bruno G., Rocco G., Zaccari P. et al. Helicobacter pylori Infection and Gastric Dysbiosis: Can Probiotics Administration Be Useful to Treat This Condition? // Can.
J. Infect. Dis. Med. Microbiol. — 2018. — Vol. 2018. — P. 6237-239. Doi: 10.1155/2018/6237239.
7. Buzas G.M. Metabolic consequences of Helicobacter pylori infection and eradication // World J Gastroenterol. — 2014. — Vol. 20 (18). — P. 5226-5234. Doi:
10.3748/wjg.v20.i18.5226.
8. Castell D.O., Kabrilas P.J., Richter J.Е. et al. Esomeprazole (40 mg) Compared With Lansoprazole (30 mg) in the Treatment of Erosive Esophagitis // Am.
J. Gastroenterol. — 2002. — Vol. 97, № 3. — P. 575-583.
9. Dai Y.N., Yu W.L., Zhu H.T. et al. Is Helicobacter pylori infection associated with glycemic control in diabetics? // World J. Gastroenterol. — 2015. — Vol. 21
(17). — P. 5407-16. Doi: 10.3748/wjg.v21.i17.5407.
10. Fallone C.A., Chiba N., van Zanten S.V. et al. The Toronto Consensus for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in Adults // Gastroenterology. — 2016. —
Vol. 151. — P. 51-69. Doi: 10.1053/j.gastro.2016.04.006.
11. FDA.gov [Internet]. Silver Spring, MD: U.S. Food and Drug AdministrationVol. c2007 [updated 2013 Apr 10Vol. cited 2013 Sep 3].
12. Figura N., Palazzuoli A., Vaira D. et al. Cross-sectional study: CagA-positive Helicobacter pylori infection, acute coronary artery disease and systemic levels of
B-type natriuretic peptide // J. Clin. Pathol. — 2014. — Vol. 67. — P. 251-257. Doi: 10.1136/jclinpath‑2013-201743.
13. Freedberg D.E., Lebwohl B., Abrams J.A. The impact of proton pump inhibitors on the human gastroentesinal microbiome // Clin. Lab. Med. — 2014. — Vol. 34
(4). — P. 771-85. Doi: 10.1016/j.cll.2014.08.008.
14. Gunji T., Matsuhashi N., Sato H. et al. Helicobacter Pylori Infection Is Significantly Associated With Metabolic Syndrome in the Japanese Population // The
American Journal of Gastroenterology. — 2008. — Vol. 103. — P. 3005-3010. Doi: 10.1111/j.1572-0241.2008.02151.x.
15. Harjai K.J., Shenoy Ch., Orshaw P. et al. Clinical outcomes in patients with the concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors after percutaneous
coronary intervention: an analysis from the Guthrie Health Off-Label Stent (GHOST) investigators // Circulation: Cardiovasc. Intervent. — 2011. — Vol. 4,
№ 2. — Р. 162-170. Doi: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.110.958884.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.