На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 3: Історико-етнографічний візерунок міста-перлини підгір’я Карпат – благодатне середовище становлення особистої творчої лабораторії вченого-клініциста
pdf

Ключові слова

Професор-інтерніст Мирослав Миколайович Бережницький, особиста творча лабораторія, вчений-клініцист, Станиславів, Станіслав, Івано-Франківськ.

Як цитувати

Dzeman, M. (2019). На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 3: Історико-етнографічний візерунок міста-перлини підгір’я Карпат – благодатне середовище становлення особистої творчої лабораторії вченого-клініциста. Практикуючий лікар, (3), 70-84. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/492

Анотація

У публікації розглянуто самобутнє середовище Станиславова-Станіслава-Івано-Франківська як тло становлення особистої творчої лабораторії галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького.

pdf

Посилання

1. Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська. Історико-культурний путівник [Текст] / В. Полєк. — Львів: Світло і тінь, 1994. — 90 с.
2. Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська [Текст] / В. Полєк. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2007. — 147 с.
3. Бондарев І. Легенди Станиславова. Кольорові Бистриці [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://report.if.ua/uncategorized/legendystanyslavova-
kolorovi-bystryci/
4. Івано-Франківськ. В «Енциклопедія історії України»: Т. 3. Е-Й [Текст] / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. —
К.: В-во «Наукова думка», 2005. — С. 401-403.
5. Історія Івано-Франківська [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.facebook.com/ILoveIvanoFrankivsk/posts/1551699344905227:0
6. Ісаїв П. Історія міста Станиславова [Текст] / П. Ісаїв. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. — 96 с.
7. Княгинин (Івано-Франківськ) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Княгинин_(Івано-Франківськ)
8. Грабовецький В.В. Нариси історії Івано-Франківська. З найдавніших часів до початку XX століття [Текст] / В.В. Грабовецький. — Івано-Франківськ,
1989. — 101 с.
9. Івано-Франківськ [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Івано-Франківськ
10. Родина Потоцьких, або звідки ноги ростуть — усе про засновників Станиславова [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://report.if.ua/
gazeta/rodyna-potockyh-abo-zvidky-nogy-rostut/
11. Діда Р. Уродженці Станиславова. Станіслав Потоцький — староста галицький, ротмістр коронного війська [Електронний ресурс]. Режим до-
ступу: http://report.if.ua/istoriya/urodzhenci-stanyslavova-stanislav-potockyj-starosta-galyckyj-rotmistr-koronnogo-vijska/?fbclid=IwAR1qWuQulc68ns0PU
1cQflgwE1gFhHiBQ4ngYJY6LOdAo‑78Np1vts9qnZ4
12. Шляхетський рід поляків Потоцьких на території України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://we.org.ua/history/shlyahetskyj-ridpolyakiv-
pototskyh-na-terytoriyi-ukrayiny/
13. «Батьки» Станиславова. Як Юзеф Потоцький догрався з грошима [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://report.if.ua/uncategorized/batkystanyslavova-
yak-yuzef-potockyj-dogravsya-z-groshyma/
14. Бондарев І. Садок Баронч та його «Пам’ятки міста Станиславова» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://report.if.ua/uncategorized/
Sadok-Baronch-ta-jogo-Pam-yatky-mista-Stanyslavova/
15. Баронч С. Пам’ятки міста Станиславова. Переклад з польської і примітки Юрія Угорчака [Текст] / С. Баронч, переклад з польської і примітки
Юрія Угорчака. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. — 172 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.