№ 3 (2021): Практикуючий лікар
Практикуючий лікар

ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 13100 примірників

Електронний наклад: 18500 примірників

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18599-7399 П від 18.01.2012

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

COVID-19

Y.H. Zaremba, O.V. Zaremba, N.O. Rak, S.V Burmay, N.R. Vus, V.Y. Goryn, L.P. Matsura, A.I. Nartova, S.V. Petrushkа, V.V. Soya
7-10
Тромбоемболічні ускладнення при коронавірусній хворобі (клінічний випадок)
pdf
Y.H. Zaremba, О.V. Zaremba-Fedchyshyn, M.I. Prokosa
11-14
Клінічний випадок дисфункції синусового вузла в постковідний період
pdf

КАРДІОЛОГІЯ

V.I. Kryvenko, I.S. Kachan, O.P. Fedorova, M.Yu. Kolesnyk, I.V. Nepryadkina, S.P. Pachomova, O.I. Borodavko, D.S. Borota
15-21
Кальциноз клапанів серця: сучасний погляд на проблему та перспективи досліджень (огляд літератури)
pdf
Y.H. Zaremba, O.V. Zaremba, O.V. Zaremba-Fedchyshyn, M.I. Prokosa, N.O. Rak, M.M. Virna
22-25
Клінічний випадок вторинної дилятаційної кардіоміопатії після перенесеного міокардиту
pdf