Йододефіцит та йододефіцитні захворювання

Анотація

Йододефіцит та його вплив на стан здоров’я, особливо дітей та вагітних, є однією із найбільш важливих проблем у світі. Метою цього огляду є аналіз матеріалів про харчові джерела йоду, наслідки його недостатності протягом усього життєвого циклу, а також стратегії контролю і моніторингу йододефіцитних розладів. У статті також розглядаються стратегії профілактики йододефіцитних захворювань.

pdf

Посилання

1. Антоняк ГЛ. Біохімічна та геохімічна роль йоду: монографія / ГЛ Антоняк, ВВ Влізло. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013:392 (Серія «Біологічні Студії»).
2. Беспалов ВГ. Йод и женское здоровье / ВГ Беспалов, ИА Туманян. Consilium Medicum. 2019;21(6):78-86.
3. Білоніжка П. Геохімія біосфери = Geochemistry of the biosphere: монографія / П Білоніжка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018:182.
4. Маменко МЕ. Профілактика йододефіцитних захворювань: що має знати та може зробити педіатр і лікар загальної практики? (Клінічні рекомендації) / МЕ Маменко. Современная педиатрия. 2017;2(82):8-16.
5. Маменко МЄ. Причини та наслідки дефіциту йоду у харчуванні жінок і дітей / МЄ Маменко, ОВ Швець. Современная педиатрия. 2017;8(88):12-20.
6. Новиков ВС. Функциональное питание человека при экстремальных воздействиях / ВС Новиков, ВН Каркищенко, ЕБ Шустов. СПб: Политехника-принт, 2017:346.
7. Скальная МГ. Йод: биологическая роль и значение для медицинской практики / МГ Скальная. Микроэлементы в медицине. 2018;19(2):3-11.
8. Скальный АВ. Биоэлементы в медицине / АВ Скальный, ИА Рудаков. М: ОНИКС 21 век, издательство Мир, 2004:272.
9. Свиридонова МА. Дефицит йода, формирование и развитие организма / МА Свиридонова. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2014;10(1):9-20.
10. Скурихина ИМ. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и углеводов / Под ред. проф., д-ра техн. наук ИМ Скурихина и проф., д-ра мед. наук. МН Волгарева. 2-е изд., перераб., и доп. М.: Агропромиздат, 1987:360.
11. Dietary iodide controls its own absorption through posttranscriptional regulation of the intestinal Na+/I- symporter / JP Nicola, A Reyna-Neyra, N Carrasco, AM Masini-Repiso. J. Physiol. 2012;590(23):6013-6026.
12. Guidance of the monitoring of salt iodization programmes and determination of population iodine status. UNICEF, 2018:27. — Режим доступу:
https://sites.unicef.org/nutrition/files/Monitoring-of-Salt-Iodization.pdf
13. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum / EK Alexander, EN Pearce, GA Brent et al. Thyroid. 2017 Mar;27(3):315-389.
14. Iodine Deficiency in Europe: A continuing public health problem / WHO, United Nations Children’s Fund. Geneva, Switzerland, 2007:70. — Режим доступу: https://www.who.int/nutrition/publications/VMNIS_Iodine_deficiency_in_Europe.pdf.
15. Iodine and mental development of children 5 years old and under: A systematic review and meta-analysis / K Bougma, FE Aboud, KB Harding et al.
Nutrients. 2013;5(4): 1384-1416.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.