Клінічний випадок вторинної дилятаційної кардіоміопатії після перенесеного міокардиту
pdf

Ключові слова

дилятаційна кардіоміопатія, вірусний гепатит В, серцева недостатність, метаболічна терапія, клінічний перебіг, диференціальна діагностика, лікування.

Як цитувати

Zaremba, Y., Zaremba, O., Zaremba-Fedchyshyn, O., Prokosa, M., Rak, N., & Virna, M. (2021). Клінічний випадок вторинної дилятаційної кардіоміопатії після перенесеного міокардиту. Практикуючий лікар, (3), 22-25. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/652

Анотація

У статті описано клінічний випадок вторинної дилятаційної кардіоміопатії (ДКМП) після перенесеного вірусного гепатиту В. Медикаментозна терапія залишається основним методом лікування ДКМП незалежно від етіології захворювання і використання специфічних методів лікування. Лікування хронічної серцевої недостатності проводиться інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту, блокаторами рецепторів ангіотензину II,
β-адреноблокаторами, діуретиками, антагоністами альдостеронових рецепторів, серцевими глікозидами. Також використовується хірургічна корекція: протезування і пластика мітрального клапана, реконструкції передсердь і шлуночків, імплантація діастоло-обмежувальних пристроїв, бівентрикулярна стимуляція. Проте радикальним методом лікування пацієнтів, які страждають на ДКМП із термінальною стадією серцевої недостатності, рефрактерної до терапії, що проводиться, залишається трансплантація серця.

pdf

Посилання

1. Arbustini E, Narula N, Dec GW et al. The MOGE (S) Classification for a Phenotype-Genotype Nomenclature of Cardiomyopathy: Endorsed by the World Heart Federation. J. Am. Coll. Cardiol. 2013;62(22):2046-2072.
2. Early Arhythmic Events in Idiopathic Dilated Cardiomyopathy / P Losurdo, D Stolfo, M Merlo [et al.]. JACC Clin. Electrophysiol. 2016;2(5):535-543.
3. Elliott P, Andersson B, Arbustini E et al. Classification of the cardiomyopathies: a position statement from the European society of cardiology working group on myocardial and pericardial diseases. Eur. Heart J. 2008;29:270-276.
4. Mason JW. Myocarditis and dilated cardiomyopathy: an inflammatory link / JW Mason. Cardiovasc. Res. 2003;60:5-10.
5. Барт БЯ, Баневская ВФ. ДКМП: клиника, диагностика, лечение. Лечебное дело. 2015;1.
6. Мареев ВЮ [и др.]. Сердечная недостаточность. 2010;11, 1 (57).
7. Мухаметгалиева ГМ, Ощепкова ОБ, Цибулькин НА, Тухватуллина ГВ, Михопарова ОЮ. Дилатационная кардиомиопатия: современные представления и пример клинического течения. Вестник современной клинической медицины. 2018;11(4):113-119.
8. Абельдяев ДВ [и др.] Руководство по неишемической кардиологии / Под ред. НА Шостак. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009:789.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.