Диференційна діагностика ураження міокарда при дилатації камер серця
pdf

Ключові слова

Інфаркт міокарда, дилатаційна кардіоміопатія, міокардит, ехокардіографія.

Як цитувати

Zaremba, Y., Zaremba-Fedchyshyn, O., Verna, M., Kobzarenko, O., & Shevchun-Pudlik, O. (2020). Диференційна діагностика ураження міокарда при дилатації камер серця. Практикуючий лікар, (1), 29-33. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/508

Анотація

У статті наведено клінічний випадок ураження міокарда з розвитком дилатації камер серця та систолічної дисфункції лівого шлуночка. Наводяться дані лабораторних та інструментальних досліджень, які необхідні для встановлення діагнозу. Протягом лікування стан хворого покращився, розміри камер серця і скоротливість лівого шлуночка нормалізувалися.

pdf

Посилання

1. Contemporary definitions and classification of the cardiomyopathies: an American Heart Association Scientific Statement from the Council on Clinical Cardiology, Heart Failure and Transplantation Committee; Quality of Care and Outcomes Research and Functional Genomics and Translational Biology Interdisciplinary Working Groups; and Council on Epidemiology and Prevention / [B.J. Maron, J.A. Towbin, G. Thiene et al.]. // Circulation. — 2006. — № 113. — С. 1807-16.
2. Вибрані питання кардіології для сімейних лікарів: навч. посіб. / Є.X. Заремба, Ю.Г. Кияк, Л.Я. Бабиніна [та ін.]. — К., 2011. — 531 с.
3. Дилатационная кардиомиопатия как клинический синдром: опыт нозологической диагностики с использованием биопсии и подходы к лечению / [О.В. Благова, А.В. Недоступ, Е.А. Коган та ін.]. // Тер. архив. — 2011. — № 83. — С. 41-48.
4. Коваленко В.М. Вивчення виживаності та функції смерті у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного ґенезу: результати 5-річного проспективного дослідження / В.М. Коваленко, О.В. Онищенко, Д.В. Рябенко // Український медичний часопис. — 2008. — Т. 4, № 66. — С. 32-36.
5. Ройтберг Г.Е. Дифференциальная диагностика поражения миокарда при обратимой дилатации камер сердца / Г.Е. Ройтберг, И.Д. Сластникова, Л.К. Мерзявко // Клиницист. — 2013. — № 3. — С. 67-70.
6. Сторожаков Г.И. Дилатационная кардиомиопатия — связь с воспалением // Сердечн. недостат. — 2008. — № 9 (2). — С. 91-96.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.