Ефективність застосування гепатопротекторів при лікуванні важкої серцевої недостатності у хворої з мітрально-аортальною вадою серця (клінічний випадок)
pdf

Ключові слова

Хронічна ревматична хвороба серця, вірусний міокардит, важка мітрально-аортальна вада, гепатопротектори.

Як цитувати

Zaremba, Y., Zaremba-Fedchyshyn, O., Zaremba, O., Rak, N., Smaliukh, O., & Virna, M. (2018). Ефективність застосування гепатопротекторів при лікуванні важкої серцевої недостатності у хворої з мітрально-аортальною вадою серця (клінічний випадок). Практикуючий лікар, (3), 24-28. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/89

Анотація

У статті описано клінічний перебіг хронічної ревматичної хвороби серця, ускладненої міокардитом вірусної етіології, важкий ступінь, важка мітрально-аортальна недостатність, сучасні методи діагностики та лікування.

pdf

Посилання

1. Актуальні питання кардіології і ревматології / В.Г. Бідний, К.М. Амосова, О.Б. Яременко, Н.О. Карел. — К.: Навчальна книга, 2003. — 106 с.
2. Грицько Р.Ю. Клінічне застосування гепатопротекторів / Р.Ю. Грицько, А.М. Задорожний [та ін..] // Гепатологія. — 2012. — № 4. — С. 4-14.
3. Иммунные нарушения и иммунорегулирующая терапия при ревматических болезнях / А.А. Матулис, Д.И. Станкайтене. — Вильнюс: Мокслас, 1982. — 156 с.
4. Крамарев С.А. Современные гепатопротекторы в гепатологии / С.А. Крамарев // Дитячий лікар. — 2011. — № 1. — С. 5-9.
5. Клиническая ревматология. Пер. с англ. / Под ред. X.Л.Ф. Каррея. — М.: Медицина, 1990. — 448 с.
6. Національний підручник з ревматології / В.М. Коваленко, Н.М. Шуба, В.К. Казимирко [та ін.]; за ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби. — К.: МОРІОН,
2013. — 671 с.
7. Особливості субклінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця / О.Р. Боярчук // Український ревматологічний журнал. — 2012. —
48 (2). — С. 28-32.
8. Патогенетическая терапия ревматических заболеваний / В.А. Насонова, Я.А. Сигидин. — М.: Медицина, 1985. — 288 с.
9. Ревматичні хвороби та синдроми / А.С. Свінціцький, О.Б. Яременко, О.Г. Пузанова, Н.І. Хомченкова. — К., 2006. — 680 с.
10. Ревматические болезни: критерии диагностики и программы лечения / В.Н. Коваленко. — К.: КомПолиС, 1999. — 123 с.
11. Ревматические болезни: номенклатура, классификация, стандарты диагностики и лечения / В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба. — К.: ООО «Катран
груп», 2002. — 214 с.
12. Секреты ревматологи. Пер. с англ. / С. Дж. Вест. — М. — СПб: Издательство БИНОМ — Невский Диалект, 1999. — 768 с.
13. Щербинина М.Б. Гепатопротекторы: рациональный выбор препарата / М.Б. Щербинина // Здоров’я України. — 2016. — С. 51-53.
14. Bhaya M., Panwar S., Beniwal R. et al. High prevalence of rheumatic heart disease detected by echocardiography in school children // Echocardiography. —
2010. — 27. — Р. 448-453.
15. Guilherme L., Kohler K.F., Postol E. et al. Genes, autoimmunity and pathogenesis of rheumatic heart disease // Ann. Pediatric Rheumatology. — 2011. — 4 (1). — Р. 13-21.
16. Sabat R., Grutz G., Warszawska K. et al. Biology of interleukin‑10 // Cytokine Crowth Factor Rev. — 2010. — 21. — Р. 331-344.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.