№ 4 (2019): Практикуючий лікар
Практикуючий лікар

ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 13100 примірників

Електронний наклад: 18500 примірників

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18599-7399 П від 18.01.2012

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

КАРДІОЛОГІЯ

Y.H. Zaremba, N.O. Rak, O.V. Zaremba-Fedchyshyn, O.V. Zaremba
9-16
Пухлина правого передсердя серця (клінічний випадок)
pdf

КЛАСИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ

V.P. Obraztsov
44-47
Про розширення шлунка
pdf

ЯК ГОТУВАТИ СУЧАСНІ СТАТТІ?

E.O. Vlas
66-67
Як готувати статті для подання до наукових журналів?