Як готувати статті для подання до наукових журналів?

Анотація

Сучасний підхід до наукових досліджень вимагає й нових підходів до оформлення їх результатів. Мова йде про ресурси оцінювання результативності
наукової діяльності — наукометричні бази даних, індекси цитованості та різні ідентифікатори, які допоможуть нам позиціонувати себе в рамках світової науки. Цим матеріалом ми починаємо серію статей, що допоможе авторам розібратися з такими новими для нашої країни одиницями, як індекси Гірша, квартилі, імпакт-фактори, ідентифікатори ORCID, DOI та, нарешті, наукометричні бази даних Scopus і Web Of Science.

Посилання

1. https://openscience.in.ua/ — корисна інформація про наукометричну організацію.
2. http://ouci.dntb.gov.ua/ (Open Ukrainian Citation Index) — новий український пошуковий сервіс для науковців та база даних наукових цитувань, які
надходять від усіх видань, що підтримують Initiative for Open Citations.
3. https://openscience.in.ua/ua-journals — усі українські журнали у Scopus та Web of Science.
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (PubMed) — наукометрична база з медицини та біології.
5. https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html (MedLine) — найбільша бібліографічна база статей з медичних наук.
6. https://www.researchgate.net/ — соціальна мережа для науковців усього світу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.