Хронічне обструктивне захворювання легень та анемія (огляд літератури та власні дослідження)

Анотація

Частота розвитку анемії в пацієнтів із ХОЗЛ дотепер остаточно невідома, дані щодо поширеності значно різняться (6,6-50%). Анемія у хворих на ХОЗЛ зумовлена множинними причинами (тривале запалення, гіпоксія, ендогенна інтоксикація, порушення обміну заліза, пригнічення продукції еритропоетину та реакції на нього, гормональний і вітамінний дисбаланс). Наявність анемії спотворює клініку ХОЗЛ, маскуючи основні клінічні прояви. Анемія зумовлює частішу потребу в госпіталізації та погіршує перебіг ХОЗЛ. Існує потреба подальшого вивчення механізмів розвитку анемії при ХОЗЛ, зв’язків анемії з важкістю захворювання, дихальною недостатністю, клінічним перебігом і шляхів оптимізації тактики ведення пацієнтів із ХОЗЛ та анемією.

pdf

Посилання

1. Довгий П.Г., Забияков Н.А. Изменения эритроцитов у больных хронической обструктивной болезнью легких пожилого и старческого возраста // Геронтология. — 2013. — № 1 (3). — С. 3-26.
2. Ковчун А.В., Кмита В.В., Приступа Л.Н. Клінічно-функціональна характеристика хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від показників червоного паростка крові та вмісту розчинних трансферинових рецепторів // Lviv Clinical Bulletin. — 2018. — Vol. 4 (24). — P. 33-38.
3. Кузубова Н., Привалова Е., Титова О. Симтоматический эритроцитоз и анемия при хронической обструктивной болезни легких // Врач. — 2013. — № 2. — С. 29-31.
4. Островський М.М., Герич П.Р. До питань поліморбідності та коморбідності у хворих на ХОЗЛ // Український пульмонологічний журнал. — 2011. — № 4. — С. 19-24.
5. Радченко О.М., Федик О.В. Поширеність поєднання хронічного обструктивного захворювання легень з анемією // Матеріали науково-практичної конференції з міжнар. участю, присвяченої 100-річчю від дня народження акад. Л.Т. Малої «Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку». — Харків, 2019. — С. 206.
6. Ульянова М.И. Гендерные аспекты клиники и лечение больных хронической обструктивной болезнью легких и анемией // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. — Воронеж, 2017. — 22 с.
7. Anaemia in chronic obstructive pulmonary disease: an insight into its prevalence and pathophysiology / A.K. Boutou, N.S. Hopkinson, M.I. Polkey et al. // Clin. Sci. (Lond). — 2015. — Vol. 128. — P. 283-295.
8. Andreassen H., Vestibo J. COPD as a systemic disease: an epidemiological perspective // European Respiratory Journal. — 2003. — Vol. 22. — Р. 1-5.
9. Anemia and 90-day mortality in COPD patients requiring invasive mechanical ventilation / L. Rasmussen, S. Christensen, P. Lenler-Petersen, S.P. Johnsen // Clin. Epidemiol. — 2010. — Vol. 3. — P. 1-5.
10. Anemia and hemoglobin serum levels are associated with exercise capacity and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease / M. Ferrari, L. Manea, K. Anton et al. // Pulm. Med. — 2015. — Vol. 8. — P. 15-58.
11. Anemia and survival in chronic obstructive pulmonary disease: a dichotomous rather than a continuous predictor / A.K. Boutou, S. Karrar, N.S. Hopkinson et al. // Respiration. — 2015. — Vol. 85. — P. 126-131.
12. Anemia as a clinical marker of stable chronic obstructive pulmonary disease in the Korean obstructive lung disease cohort / O.I. Yeon-Mok, P. Joo Hun, K. Eun-Kyung et al. // J. Thorac. Dis. — 2017. — Vol. 9. — P. 5008-5016.
13. Anemia costs and mortality in chronic obstructive pulmonary disease / M.T. Halpern, M.D. Zilberberg, J.K. Schmier et al. // Cost. Eff. Resour. Alloc. — 2006. — Vol. 4. — P. 4-17.
14. Anemia in chronic obstructive pulmonary disease: A readmission prognosis factor / R. Barba, G.G. de Casasola, J. Marco et al. // Curr. Med. Res. Opin. — 2012. — Vol. 28. — P. 617622.
15. Anemia in COPD and related factors / A. Fidan, M. Tokmak, N. Kiral et al. // Chest. — 2010. — 138; doi: 10. 1378.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.