Артеріальна гіпертензія та артеріовенозна мальформація лівої гомілки як один із проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (клінічний випадок)
pdf

Ключові слова

Артеріальна гіпертензія, недиференційована дисплазія сполучної тканини, артеріовенозна мальформація лівої нижньої кінцівки, клінічний перебіг, діагностика, лікування.

Як цитувати

Zaremba, Y., Zaremba, V., Rak, N., & Fedchyshyn, N. (2019). Артеріальна гіпертензія та артеріовенозна мальформація лівої гомілки як один із проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (клінічний випадок). Практикуючий лікар, (1), 25-30. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/265

Анотація

У статті описано клінічний перебіг артеріальної гіпертензії, поєднаної з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, а також сучасні методи діагностики й лікування.

pdf

Посилання

1. Дан В.Н. Ангиодисплазии (врожденные пороки развития сосудов) / В.Н. Дан, С.В. Сапелкин. — М.: Вердана, 2008. — 200 c.
2. Венозні форми вроджених судинних мальформацій нижніх кінцівок. Діагностика та хірургічне лікування / Л.М. Чернуха, А.О. Гуч, М.О. Артеменко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2011. — № 2. — С. 52-56.
3. Особенности диагностики и хирургического лечения венозных форм врожденных сосудистых мальформаций нижних конечностей / Л.М. Чернуха, А.А. Гуч, М.О. Артеменко [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. — 2013. — № 3. — С. 28-34.
4. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія та супутня патологія. — Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2010. — 384 с.
5. Дисплазии соединительной ткани / Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) // Клинические рекомендации Российского
научного медицинского общества терапевтов. — Утверждены на XII Национальном конгрессе терапевтов 22-24 ноября 2017 года. — 181 с.
6. Congenital vascular malformations: general diagnostic principles / B.B. Lee, J. Laredo, S.J. Lee [et al.] // Phlebology. — 2007. — Vol. 22 (6). — Р. 253-257.
7. Terminology and classification of congenital vascular malformations / B.B. Lee, J. Laredo, T.S. Lee [et al.] // Phlebology. — 2007. — Vol. 22 (6). — Р. 249-252.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.