Роль есенціальних фосфоліпідів у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, коморбідної із метаболічним синдромом
pdf

Ключові слова

неалкогольна жирова хвороба печінки, есенціальні фосфоліпіди.

Як цитувати

AnokhinаH. (2021). Роль есенціальних фосфоліпідів у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, коморбідної із метаболічним синдромом. Практикуючий лікар, (3), 51-54. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/657

Анотація

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є одним із найпоширеніших захворювань печінки, що трапляється в 10-30% загальної популяції як розвинутих країн, так і країн, що розвиваються. Провідну роль у патогенезі НАЖХП відіграє інсулінорезистентність та метаболічний синдром. Доброякісний перебіг жирової інфільтрації печінки уже на ранніх стадіях розвитку може бути причиною метаболічних порушень: толерантності до вуглеводів, цукрового діабету, дисліпідемії тощо. Середня тривалість життя хворих із НАЖХП менша, ніж у популяції. Дані досліджень свідчать про те, що НАЖХП є незалежним фактором ризику серцево-судинних захворювань, які часто стають причиною передчасної смертності хворих. Есенціальні фосфоліпіди (ЕФЛ) відіграють велику роль в організмі людини, виступаючи структурним компонентом клітинних та субклітинних мембран. Клітинні мембрани на 80-90% складаються із фосфатидилхоліну. На сьогодні відомо 7 видів фосфатидилхолінів. Відмінною особливістю есенціальних фосфатидилхолінів є наявність додаткової молекули ліноленової кислоти, що дозволяє йому ефективно заповнювати дефекти мембрани, збільшуючи її плинність. Ця особливість лежить в основі терапевтичної переваги ЕФЛ перед іншими фосфоліпідами.

pdf

Посилання

1. Гастроентерологія. За ред. НВ Харченко. К., 2018;2:456.
2. Герок В, Блюм ХЕ. Заболевания печени и желчевыделительной системы. Пер. с нем. Под общ. ред. акад. РАМН ВТ Ивашкина, проф. АА Шептулина /
М.: МЕДпресс-информ, 2009.
3. Дієтологія. За ред. НВ Харченко, ГА Анохіної. К., 2012:526.
4. Кручаниця МІ, Миронюк ІС, Розумикова НВ та ін. Oснови харчування. Підручник. Ужгород, 2019:232.
5. Успенская ЮБ. Состояние желчевыводящих путей у беременных. Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы гастроэнтерологии. Василенковские чтения». 2010:101.
6. Bourre JM. Effects of nutrients (in food) on the structure and function of the nervous system: update on dietary requirements for brain. Part 1: micronutrients.
J Nutr Health Aging. 2016 Sep-Oct; 10(5):377-85.
7. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Charlton M, Cusi K, Rinella M, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance
from the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology (Baltimore, Md.) 2018;67(1):328‐57.
8. Calzadilla Bertot L, Adams LA. The natural course of non‐alcoholic fatty liver disease. International Journal of Molecular Sciences 2016;17(5):774.
9. Buzzetti E, Pinzani M, Tsochatzis EA. The multiple‐hit pathogenesis of non‐alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Metabolism 2016;65(8):1038‐48.
10. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD) and European Association for the Study of Obesity
(EASO). EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non‐alcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology 2016;64(6):1388-402.
11. Eslam M, Valenti L, Romeo S. Genetics and epigenetics of NAFLD and NASH: clinical impact. Journal of Hepatology 2018;68(2):268-79.
12. Gundermann KJ, Kuenker A, Kuntz E, Drozdzik M. Activity of essential phospholipids (EPL) from soybean in liver diseases. Pharmacological Reports
2011;63:643‐59.
13. Gundermann KJ, Gundermann S, Drozdzik M, Mohan Prasad VG. Essential phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clinical and Experimental
Gastroenterology 2016;9:105‐17.
14. Hu GP, Liu K, Wang S, Tang H, Zhao LS. Polyunsaturated phosphatidylcholine (Essentiale) for chronic hepatitis: a systematic review. Chinese Journal of Evidence‐
Based Medicine 2005;5(7):543‐8.
15. Kalia HS, Gaglio PJ. The prevalence and pathobiology of nonalcoholic fatty liver disease in patients of different races or ethnicities. Clinical Liver Disease
2016;20(2):215‐24.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.