Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 6, подання 1: визначний уродженець Корсунщини професор-інтерніст К.Г. Трітшель)
pdf

Ключові слова

професор Карл Генріхович Трітшель, Корсунь-Шевченківський, Університет св. Володимира, клінічне викладання, традиції.

Як цитувати

Dzeman, M. (2021). Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 6, подання 1: визначний уродженець Корсунщини професор-інтерніст К.Г. Трітшель). Практикуючий лікар, (3), 66-75. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/660

Анотація

У статті подано матеріали історичної розвідки щодо організації в Університеті св. Володимира клінічного викладання внутрішньої медицини та заснування Київської школи терапевтів. У першому поданні її шостої частини акцентовано увагу на родоводі, науково-педагогічній та організаційній діяльності професора-терапевта Карла Генріховича Трітшеля.

pdf

Посилання

1. Удинцев ФА. Краткая история кафедры госпитальной терапии / ФА Удинцев. Сто лет Киевского медицинского института (1841-1941). К.: Госмедиздат, 1947:111-117. — Из содерж.: К.Г. Тритшель. — С. 112-113.
2. Жуковский ЛИ. Врач-гуманист профессор К.Г. Тритшель / ЛИ Жуковский, АС Мамолат. Врачеб. дело. 1963;6:153-154.
3. Бурчинский ГИ. Киевская школа терапевтов (к 150-летию Киевского медицинского института) / ГИ Бурчинский, ВГ Передерий. К.: Вища шк., 1991:115. — Из содерж.: К.Г. Тритшель. — С. 14-17.
4. Бойчук МП. История Киевского военного госпиталя. Киевский госпиталь — учебная и научная база медицинского факультета Университета Св. Владимира и Киевского медицинского института [Текст] / МП Бойчак. К.: Пресса Украины, 2005:278-286.
5. Незабутні лікарі Києва (До ювілейних дат професорів Університету Святого Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля): біобібліогр. нарис / Уклад.: НІ Мамедова, ЛЄ Корнілова; Нац. наук. мед. б-ка України. К., 2018:100.
6. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) [Текст] / Сост. под ред. ВС Иконников. К.: Тип. Ун-та Св. Владимира, 1884:662-663.
7. СПИСОКЪ лицамъ служащим въ Императорскомъ Университетѣ св. Bладиміра. По 1-е января 1894 года. (Оттискъ изъ Университетскихъ Извѣстій за 1894 г.) Печатано по опредѣленію Совѣта Императорскаго Университета Св. Владиміра. Типографія Императорскаго Унив. Св. Владиміра (В.І. Завадзкаго):44-46.
8. Киевский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт им. акад. А.А. Богомольца / Под ред. СС Лаврика. К.: Здоров’я, 1982:67.
9. Макаренко ИМ. Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991) [Текст] / ИМ Макаренко, ИМ Полякова. К.: Здоровья, 1991:113-114.
10. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. Львів, 2004:54, 55, 58.
11. Москаленко ВФ. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1841-2006) / ВФ Москаленко, ІМ Полякова. — Вид. третє, випр. і допов. К.: Кн. плюс, 2006:249.
12. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011: у 2 кн.: Кн. 1: Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира — засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи (1841-1919). Короткі біогр. нариси та бібліографія / ВФ Москаленко, ЯВ Цехмістер, ІМ Полякова. К.: Авіцена, 2011:190-193.
13. Ганіткевич Я. Український медичний календар / Я Ганіткевич. К., 2016:40.
14. Жуковський Л. Київський лікар-гуманіст професор К.Г. Трітшель [Текст] / Леонід Жуковський. Агапіт. 2001;13:19-21.
15. Шипулін ВП. Майже забутий київський лікар-гуманіст Карл Генріхович Трітшель [Текст] / ВП Шипулін, ДІ Назаренко. Серце і судини. 2015;3:119-125.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.