На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 5: Науково-педагогічний чин лікаря-вченого (перше подання)
pdf

Ключові слова

Мирослав Миколайович Бережницький, кандидатська та докторська дисертації, Прикарпатська школа внутрішньої медицини, Київська терапевтична школа.

Як цитувати

Dzeman, M. (2020). На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 5: Науково-педагогічний чин лікаря-вченого (перше подання). Практикуючий лікар, (1), 69-81. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/515

Анотація

У публікації наведено дані про лікувальну та наукову діяльність інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького, захист кандидатської та докторської дисертацій.

pdf

Посилання

1. Особова справа Бережницького Мирослава Миколайовича.
2. Ганіткевич Я. До 750-річчя Львова. Історія української медицини Львова до початку Другої світової війни / Я. Ганіткевич // Львів. мед. часопис. — 2007. — № 1/2. — C. 165-173.
3. Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945-1995) [Текст] / За ред. Є.М. Нейка. — Івано-Франківськ, 1995. — 199 с.
4. А́денський Андрій Дмитрович. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42656
5. Авіо́сор Мойсей Лазарович. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42366
6. Бо́рін Яків Вольфович. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37221
7. Ковалевський Олександр Антонович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8930
8. Кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені проф. М.М. Бережницького [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili‑2/kafedry/kafedra-vnutrishnoi-medytsyny-stomatolohichnoho-fakultetu-imeni-profmmberezhnytskoho
9. Луцик Дмитро Павлович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59411
10. Вакалюк Петро Михайлович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=32910
11. Нейко Євген Михайлович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/2855
12. Денисюк Віталій Григорович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21680
13. Макось Роман Павлович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=60826
14. Середюк Нестор Миколайович [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://journal.ukrcardio.org/wp-content/uploads/2011/05/15_5_2011.pdf
15. Вакалюк І.П., Глушко Л.В., Головач І.Ю. Академия — колыбель моей жизни = Академія — колиска мого життя / Є.М. Нейко. — Івано-Франківськ: Сіверсія, 2002. — 232 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.