№ 1 (2021): Практикуючий лікар
Практикуючий лікар

ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 13100 примірників

Електронний наклад: 18500 примірників

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18599-7399 П від 18.01.2012

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
pdf

НЕФРОЛОГІЯ

E.H. Zaremba, V.S. Zaremba, N.O. Rak, M.M. Virna, L.M. Nod, D.R. Fedchyshyn
62-67
Тumor правої нирки (клінічний випадок)
pdf

КЛАСИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ

V.P Obraztsov
68-72
Щодо діагностики раку та горбковиці сліпої кишки
pdf

ПСИХОТЕРАПІЯ

A.M. Skrypnikov, L.O. Herasymenko, R.I. Isakov, P.V. Kydon
73-77
Лікар і пацієнт у діагностичному процесі (психологічні аспекти)
pdf

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

V.O. Moyseyenko, I.P. Shostka, N.V. Tarchenko, D.V. Dobryanskiy
78-82
Ніжинські нащадки Гіппократа в XIX та на початку XX сторіччя
pdf