Лікар і пацієнт у діагностичному процесі (психологічні аспекти)

Анотація

В оглядовій статті наведено результати аналізу літературних джерел щодо психологічних аспектів у взаємовідносинах лікар і пацієнт у діагностичному процесі. Правильна побудова взаємин лікар — хворий залежить від багатьох факторів, серед яких не останнє місце посідають досвід і мистецтво лікаря. Лікувально-діагностичний процес, таким чином, має обопільний характер. В ідеалі, у ньому беруть участь дві сторони: уважний, високопрофесійний лікар і пацієнт, що, довіряючи лікареві, надає йому всю необхідну інформацію.

pdf

Посилання

1. Скрипніков А.М. Діагностичний процес у психіатрії / А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков. — Полтава: АСМІ, 2012. — 128 с.
2. Nishiyama M. Personalized medicine and molecular targets of drugs / M. Nishiyama // Nihon. Rinsho. — 2010. — Vol. 68, No. 10. — P. 1917-1922.
3. Царегородцев Т.П., Кроткое Е.А., Афанасьев Ю.И. О развитии клинического мышления у будущих врачей // Тер. арх. — 2005. — Т. 77, № 1. — С. 77-79.
4. Скрипніков А.М Особливості курації пацієнтів із використанням телемедицини при викладанні психіатрії / А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков, П.В. Кидонь // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, пратика: Матеріали всеукр. навч.-наук. конф., м. Полтава, 19 березня 2020 р. — Полтава, 2020. — С. 196-198.
5. Vitenko I.S. Medical Psychology: Textbook / I.S. Vitenko, R.I. Isakov, V.O. Rud. — Poltava: Dyvosvit, 2010. — 146 p.
6. Серов В.В. Общепатологические подходы к познанию болезни. — М.: Медицина, 1999. — 304 с.
7. Berg J.S. Deploying whole genome sequencing in clinical practice and public health: Meeting the challenge one bin at a time / J.S. Berg, M.J. Khouiy, J.P. Evans // Genetics in Medicine. — 2011. — Vol. 13, No. 6. — P. 499-504.
8. Chan I.S. Personalized medicine: progress and promise / I.S. Chan, G.S. Ginsburg // Annu. Rev. Genomics Hum. Genet. — 2011. — Vol. 12. — P. 217-244.
9. Garrison Jr. L.P. The economics of personalized medicine: a model of incentives for value creation and capture / L.P. Garrison Jr., M.J. Austin // Drug
Information Journal. — 2007. — Vol. 41. — P. 501-509.
10. Скрипніков А.М. Роль інформаційної дезадаптації при обсесивно-компульсивному розладі у жінок / А.М. Скрипніков, Л.О. Герасименко, Р.І. Ісаков, Ю.О. Фисун, К.В. Гринь // Вісник проблем біології і медицини. — 2020. — Вип. 3 (157). — С. 146-149.
11. Скрипніков А.М. Проблеми формування клінічного мислення у студентів / А.М. Скрипніков, В.О. Рудь, О.С. Телюков [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи: Зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19-20 листопада, 2020 р. — Полтава, 2020. — С. 349-353.
12. Hamburg M.A. The path to personalized medicine / M.A. Hamburg, F.S. Collins // N. Engl. J. Med. — 2010. — Vol. 363, No. 4. — P. 301-304.
13. Hoggatt J. Personalized medicine trends in molecular diagnostics: exponential growth expected in the next ten years / J. Hoggatt // Mol. Diagn. Ther. — 2011. — Vol. 15, No. l. — P. 53-55.
14. Jain К.K. From molecular diagnostics to personalized medicine / К.K. Jain // Exp. Rev. Mol. Diagn. — 2002. — Vol. 2, No. 4. — P. 299-301.
15. Jain К.K. Nanobiotechnology and personalized medicine / К.K. Jain // Prog. Mol. Biol. Transl. Sei. — 2011. — Vol. 104. — P. 325-354.
16. Nebert D.W. Personalize medicine: temper expectations / D.W. Nebert, G. Zhang // Science. — 2012. — Vol. 337, No. 6097. — P. 910.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.