Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання в Університеті Святого Володимира (частина 1)
pdf

Ключові слова

Університет cв. Володимира, традиції, клінічна медицина, внутрішня медицина, клінічне викладання.

Як цитувати

Dzeman, M. (2016). Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання в Університеті Святого Володимира (частина 1). Практикуючий лікар, (2), 60-72. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/142

Анотація

Публікація присвячується історії заснування та становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини на медичному факультеті Університету cв. Володимира.

pdf

Посилання

1. Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского Университета св. Владимира [Текст] / М.Ф. Владимирский-Буданов. — К.: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. — Т. 1. — 674 с.
2. 150 лет Киевскому медицинскому інституту [Текст] / Под. ред. акад. АМН СССР Е.И. Гончарука. — К.: Здоров’я, 1991. — 264 с.
3. 160 років Національному медичному університету ім. О.О. Богомольця [Текст] / За ред. Є.Г. Гончарука. — К.: Століття, 2001. — 367 с.
4. Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. Киевский госпиталь — учебная и научная база медицинского факультета Университета Св. Владимира и Киевского медицинского института [Текст] / М.П. Бойчак. — К.: Пресса Украины, 2005. — 752 с.
5. Аронов Г.Ю., Пелещук А.П. Легенди i бувальщина київської медицини (люди, факти, подiї, документи). — К.: Століття, 2001. — 304 с.
6. Бурчинский Г.Й. Киевская школа терапевтов [Текст] / Г.Й. Бурчинский, В.Г. Передерий. — К.: Вища шк., 1991. — 115 с.
7. Передерий В.Г. Настоящие врачи: Из истории кафедры факультетской терапии № 1 Национального медицинского университета [Текст] / В.Г. Передерий, В.П. Шипулин. — Нац. мед. ун-т им. А.А. Богомольца. — К.: [б. в.], 2001. — 165 с.
8. Труды Первого съезда российских терапевтов (Москва, 19-23 декабря 1909 г.) / Под ред. В.А. Воробьева, М.П. Кончаловского. — 1910.
9. Шуліпенко І.М. Київська терапевтична школа. Історія виникнення і розвитку [Текст] / І.М. Шуліпенко // Внутрішня медицина. — 2007. — № 1. — С. 95-99.
10. Дземан М.І. Історичні передумови виникнення та становлення Київської школи терапевтів [Текст] / М.І. Дземан // Науковий вісник Національного Медичного університету імені О.О. Богомольця. — 2009. — № 2-3. — C. 198-209.
11. Свінціцький А.С. Феномен академічної школи Вадима Миколайовича Іванова [Текст] / А.С. Свінціцький, М.І. Дземан, Г.В. Шило. — К.: Т-во «Знання» України, 2009. — 179 с.
12. Сточик А.М. Московский университет в реформе высшего медицинского образования 40-60-х годов XIX века: монография [Текст] / А.М. Сточик, М.А. Пальцев, С.Н. Затравкин. — М.: Шико, 2004. — 287 с.
13. Макаренко И.М., Полякова И.М. Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991) [Текст] / И.М. Макаренко, И.М. Полякова. — К.: Здоровья, 1991. — 160 с.
14. Макаренко И.М., Полякова И.М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (1841-2001) [Текст] / И.М. Макаренко, И.М. Полякова. — К.: Століття, 2001. — 208 с.
15. Москаленко В.Ф., Полякова І.М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1841-2006) Університету Св. Володимира. — К.: Книга плюс, 2006. — 304 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.