Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів із кардіоваскулярної профілактики (2021)
pdf

Ключові слова

стратифікація серцево-судинного ризику, серцево-судинна профілактика, очевидно здорові молоді люди, особи похилого віку, рекомендації Європейського товариства кардіологів із профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ) 2021 року.

Як цитувати

Skybchyk, V., & Solomenchuk, T. (2022). Огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів із кардіоваскулярної профілактики (2021). Практикуючий лікар, (1), 26-45. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/687

Анотація

У статті наведено огляд оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів із профілактики серцево-судинних захворювань (ССЗ) 2021 року, створених із метою допомогти клініцистам у виборі, використанні та реалізації необхідних діагностичних, терапевтичних і профілактичних стратегій на основі прийняття спільного рішення лікаря й пацієнта з урахуванням його індивідуальних особливостей і вподобань. Головна увага приділяється змінам, які відбулись у частині стратифікації серцево-судинного ризику, і стратегії досягнення цілей СС-профілактики в осіб декількох клінічних категорій: відносно здорових молодих людей та осіб похилого віку, пацієнтів зі встановленими АССЗ та іншими специфічними клінічними умовами. Для визначення ступеня ризику, який на сьогодні
визначається як абсолютна ймовірність (у %) виникнення впродовж наступних 10 років будь-якої фатальної і нефатальної СС-події, запропоновано шкали SCORE2 (в осіб, молодших за 70 років) та SCORE2-OP (в осіб, старших за 70 років) у модифікації для країн із низьким, помірним, високим і дуже високим ризиком. Терапевтичні заходи з метою контролю факторів ризику й модифікації способу життя передбачають поетапний (покроковий) підхід, залежно від персоніфікованих характеристик пацієнтів, зокрема рівня СС-ризику, переваг контролю індивідуальних чинників і модифікаторів ризику, супутніх захворювань та уподобань пацієнтів.

pdf

Посилання

1. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). European Heart Journal. 2021;42:3227-3337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.