№ 3 (2018): Практикуючий лікар
Практикуючий лікар

ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 13100 примірників

Електронний наклад: 18500 примірників

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18599-7399 П від 18.01.2012

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

КЛАСИКА МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ

М. Дземан
44-48
ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛУНКА І КИШОК (В.П. Образцов)
ARTICLE PDF