ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ARTICLE PDF

Ключові слова

Особливості перебігу, артеріальна гіпертензія, гіпотиреоз

Як цитувати

Radchenko, O., & Olenych, L. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГІПОТИРЕОЗОМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ). Практикуючий лікар, (3), 5-8. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/25

Анотація

У статті наведено результати проведеного огляду літератури та власних досліджень особливостей перебігу артеріальної гіпертензії (АГ) із гіпотиреозом у 177 пацієнтів, хворих на АГ ІІ стадії 1-го та 2-го ступенів, яких поділено на дві групи: 1-а — із гіпотиреозом та 2-а — зі збереженою функцією щитоподібної залози (ЩЗ), які були порівняні за віком, гендерним складом, тривалістю, стадіями та ступенями АГ, супутньою патологією. Доведено, що гіпотиреоз призводить до розвитку як діастолічної, так і систолічної АГ (пряма кореляція Т4 із систолічним і діастолічним артеріальним тиском), прогресування яких пов’язане зі збільшенням маси тіла та зростанням показників загального холестерину. Погіршення контролю за АТ відбувається паралельно з іще більшим пригніченням функції ЩЗ, наростанням маси тіла до розвитку ожиріння, пригніченням функції кори надниркових залоз. При гіпотиреозі виникає ризик порушення функціональної здатності нирок та розвитку гепатопатії. Гіпербеталіпопротеїнемія пов’язана з активацією лімфоцитарної ланки запалення та виступає чинником підвищеної кровоточивості (за протромбіновим індексом).

ARTICLE PDF

Посилання

1. Дідушко О.М. Особливості ліпідного обміну у хворих на гіпотиреоз / О.М. Дідушко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми атеросклерозу як системної патології». — Харків, 2014. — 40 с.
2. Гипотиреоз и сердечно-сосудистые заболевания / З.Н. Бланкова, Ф.Т Агеев, Е.М. Середенина, О.Ю. Рябцева и др. // Эндокринология. — 2014. — № 13. — С. 980-988.
3. Килейников Д.В. Патогенез артериальной гипертонии у больных первичным гипотиреозом / Д.В. Килейников, М.В. Макушева, В.С. Волков // Клиническая медицина. — 2009. — Том 87, № 5. — С. 30-32.
4. Кононенко О.А. Фактори ризику та особливості системної гемодинаміки і функціонального стану серця у літніх пацієнтів з артеріальною гіпертензією при субклінічному гіпотиреозі та різному рівні тиреотропного гормону / О.А. Кононенко // Проблемы старения и долголетия. — 2015. — Том 24, № 1. — С. 32-44.
5. Орлова М.М. Возрастные особенности функции почек у пациентов с манифестным гипотиреозом / М.М. Орлова, Т.И. Родионова // Фундаментальные исследования. — 2012. — № 4. — С. 347-352.
6. Паньків В.І. Симпозіум «Синдром гіпотиреозу» // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2012. — № 5 (45). — С. 136-148.
7. Пліговка В.М. Клінічні симптоми у хворих на гіпертонічну хворобу, ожиріння при коморбідному гіпотиреозі / В.М. Пліговка // Ліки України. — 2015. — № 2 (23). — С. 80-82.
8. Приступюк О.М. Гіпотиреоз: ушкодження органів та систем / О.М. Приступюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2011. — № 4. — С. 104-109.
9. Синдром гипотиреоза в практике терапевта и кардиолога / А.В. Ащекина, О.М. Драпкина, М.Р. Схиртладзе, В.Т. Ивашкин // Российские медицинские вести. — 2008. — Том XIII, № 2. — С. 42-50.
10. Юзвенко Т.Ю. Вплив гіпотиреозу на окремі ланки метаболізму, структури і функції серця за умов інсулінорезистентності / Т.Ю. Юзвенко // Оригинальные исследования. — 2014. — № 4 (60). — С. 31-35.
11. Biondi B. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction / B. Biondi, D.S. Cooper // Endocryne Reviews. — 2008. — Vol. 29. — P. 76-131.
12. Garber J. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the american association of clinical endocrinologists and the american thyroid association / J.R. Garber, R.H. Cobin, H. Gharib // Endocrine practice. — 2012. — Vol. 18, No. 6. — P. 988-1028.
13. Hypothyroidism and the heart / M. Udovcic, R.H. Pena, B. Patham, L. Tabatabai et al. // Houston Methodist DeBakey Cardiovascular. Journal. — 2017. — № XIII (2). — P. 55-59.
14. Hypothyroidism Statistics. — 2012. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://symptomsofhypothyroidism.weebly.com/ hypothyroidism-statistics.html
15. Stabouli S. Hypothyroidism and Hypertension / S. Stabouli, S. Papakatsika, V. Kotsis // Expert. Reviews Cardiovascular. Therapy. — 2010. — № 8. — Р. 1559-1565.
16. Subclinical thyroid dysfunction and cardiovascular diseases: 2016 update / C. Floriani, B. Gencer, С. Tinh-Hai, N. Rodondi // European Heart Journal. — 2017. — Р. 1-7.
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.