СИНДРОМ ГУДПАСЧЕРА: КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Анотація

У статті описано 2 клінічних випадки синдрому Гудпасчера, на прикладі яких відображено можливості різних варіантів перебігу цього захворювання. Наведені клінічні випадки демонструють лікарям, які у своїй клінічній практиці стикаються з легенево-нирковим синдромом, необхідність проведення диференціального діагнозу із синдромом Гудпасчера, з метою вчасної верифікації діагнозу та невідкладного призначення активної імуносупресивної терапії, яка може сприяти купіруванню гострого епізоду хвороби і тим самим подовжити життя пацієнту.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Іванов Д.Д., Корж О.М. Нефрологія в практиці сімейного лікаря // Навчально-методичний посібник. — 3-є вид., перероблене і доповнене. — Донецьк: Видавець Заславський О.Ю., 2014. — С. 315-319.
2. Лечение гломерулонефрита, обусловленного антителами к гломерулярной базальной мембране: [Клинические практические рекомендации KDIGO по лечению гломерулонефритов] // Нефрология и диализ. Приложение.— 2014. — С. 136-140.
3. Мостовой Ю.М. Синдром Гудпасчера / Ю.М. Мостовой, А.В. Демчук [та ін.] // Здоров’я України. — 2008. — № 3/1. — С. 56-57.
4. Насонов Е.Л. Современные технологии и перспективы лабораторной диагностики заболеваний / Е.Л. Насонов, Е.Н. Александрова [и др.] // Терапевтический архив. — 2010. — № 5. — С. 5-9.
5. Непомнящий В.Н. Патоморфология анти-ГБМ-гломерулонефрита // Укр. журнал нефрології та діалізу. — 2009. — № 1. — С. 43-51.
6. Ревко С.М. Синдром Гудпасчера: диференційна діагностика / С.М. Ревко, І.В. Мохонько, Д.В. Сергієнко [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2010. — № 3. — С. 54-57.
7. Моруга Р.А. Синдром Гудпасчера, алгоритмы лабораторной диагностики / Р.А. Моруга, С.П. Казаков // Юбилейный ХХ Форум «Национальные дни лабораторной медицины России». — М., 2016. — С. 81-82.
8. Проблеми ревматичних захворювань у практиці сімейного лікаря. Ранній діагноз і лікування: навчальний посібник / В.М. Ждан, Г.В. Волченко, Є.М. Кітура та ін. — Полтава: ТОВ «АСМІ», 2013. — С. 88-94, 103-130.
9. Синдром Гудпасчера. Нефрология: учебное пособие для послевузовского образования / [Е.М. Шилов, Н.Л. Козловская и др.]; под ред. Е.М. Шилова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — С. 301-318.
10. Системные васкулиты в современной клинической практике / [А.И. Дядык, Л.С. Холопов, С.Р. Зборовский и др.]; под ред. А.И. Дядыка. — Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2013. — 248 с.
11. Судинна патологія нирок: монографія / [Д.Д. Зербино, М.М. Багрій, О.О. Дядик та ін.]. — Вінниця: Нова книга; ФОП Каштелянов О.І., 2015. — С. 59-68, 196-244, 251-313, 322-338, 360-369.
12. Ураження нирок при ревматичних захворюваннях: Навчальний посібник / І.П. Катеренчук, Л.А. Ткаченко, Т.І. Ярмола. — К.: Видавничий дім Медкнига, 2017. — С. 8-30, 55-100.
13. Шуба Н.М. Невідкладні стани у пацієнтів із ревматичними хворобами: сучасні підходи до лікування // Український ревматологічний журнал. — 2009. — № 3. — С. 3-11.
14. Lindic J., Vizjak A., Ferluga D. et al. Clinical outcome of patients with coexistent antineutrophil cytoplasmic antibodies and antibodies against glomerular basement membrane. — 2009. — Vol. 13. — P. 278-281.
15. Takahashi M., Otsubo S., Takei T. et al. Anti-glomerular basement membrane antibody disease with granulomatous lesions on renal biopsy // Internal Medicine. — 2007. — P. 295-301.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.