Корекція ендотеліальної дисфункції як важлива складова зменшення кардіоваскулярного ризику: протекторні властивості аргініну
pdf

Ключові слова

Ендотеліальна дисфункція, кардіоваскулярний ризик, L-аргінін, кардіоаргінін.

Як цитувати

Katerenchuk, I. (2017). Корекція ендотеліальної дисфункції як важлива складова зменшення кардіоваскулярного ризику: протекторні властивості аргініну. Практикуючий лікар, (4), 21-26. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/102

Анотація

У статті наведено результати досліджень, які свідчать про те, що дисфункція ендотелію є однією з найважливіших складових кардіоваскулярного ризику розвитку й прогресування найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи. Проведено аналіз результатів рандомізованих клінічних досліджень із вивчення ефективності L-аргініну при артеріальній гіпертензії та ішемічній хворобі серця. Наведено результати проведених досліджень із вивчення ефективності кардіоаргініну в профілактиці й лікуванні захворювань, зумовлених дисфункцією ендотелію.

pdf

Посилання

1. Бабушкина А.В. L-аргинин с точки зрения доказательной медицины // Український медичний часопис. — 2009. — Т. 6, № 11-12. — С. 1-6.
2. Барна О.М., Катеренчук І.П., Погребняк О.О. Багатогранні ефекти L-аргініну у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Харків, 2015. — С. 19-20.
3. Бувальцев В.И. Дисфункция эндотелия как новая концепция профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний // Международный медицинский журнал. — 2001. — № 3. — С. 202-209.
4. Грабарь Н. Кардиоаргинин Здоровье — новая оригинальная разработка ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» // Мистецтво лікування. — 2011. — № 4. — С. 62-66.
5. Дмитренко Н.П., Кишко Т.О., Шандренко С.Г. Аргинин: биологическое действий, влияние на синтез азота // Український терапевтичний журнал. — 2008. — № 1-2. — С. 137-141.
6. Ельский В.Н., Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Салахова А.М. Роль дисфункции эндотелия в генезе сердечно-сосудистых заболеваний // Журн. АМН
України. — 2008. — T. 14. — C. 51-62.
7. Катеренчук И.П. Кардиальные эффекты аргинина и эффективность кардиоаргинина при сердечно-сосудистой патологи // Кардиология: от науки к практике. — 2012. — № 2. — С. 20-26.
8. Катеренчук І.П., Циганенко І.В. Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клінічні прояви, лікування та профілактика. — К.: Видавничий дім Медкнига, 2017. — 256 с.
9. Катеренчук І.П., Погребняк О.О. Вплив комбінації L-аргінну з інозитом на показники ендотеліальної дисфункції та якість життя у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу // Практикуючий лікар. — 2013. — № 2. — С. 14-16.
10. Степанов Ю.М., Кононов И.Н., Журбина А.И., Филиппова А.Ю. Аргинин в медицинской практике (обзор литературы) // Журн. АМН України. — 2004. — Т. 10, № 4. — С. 340-352.
11. Топчий И.И., Горбач Т.В., Бондарь Т.Н. и соавт. Система L-аргинин/оксид азота и показатели антиоксидантной системы у больных диабетической нефропатией с артериальной гипертензией в динамике лечения // Медицина сьогодні і завтра. — 2008. — № 4. — С. 69-75.
12. Adams M.R., McCredie R., Jessup W. et al. Oral L-arginine improves endothelium-dependent dilatation and reduces monocyte adhesion to endothelial cells in
young men with coronary artery disease // Atherosclerosis. — 1997. — Vol. 129. — P. 261-269.
13. Bai Y., Sun L., Yang T. et al. Increase in fasting vascular endothelial function after short-term oral L-arginine is effective when baseline flow-mediated dilation is
low: a meta-analysis of randomized controlled trials // Am. J. Clin. Nutr. — 2009. — Vol. 89. — P. 77-84.
14. Bednarz B., Jaxa-Chamiec T., Gebalska J. et al. L-Arginine supplementation prolongs exercise capacity in congestive heart failure // Kardiol. Pol. — 2004. —
Vol. 60. — P. 348-353.
15. Blum A., Porat R., Rosenschein U. et al. Clinical and inflammatory effects of dietary L-arginine in patients with intractable angina pectoris // Am. J. Cardiol. —
1999. — Vol. 83. — P. 1488-1490.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.