ЗАСТОСУВАННЯ L-ОРНІТИН-L-АСПАРТАТУ (ГЕПАТОКС) У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

В оглядовій статті наведено результати дослідження використання L-орнітин-L-аспартату при печінковій енцефалопатії, панкреатиті, неалкогольній жировій хворобі печінки, невідкладній хірургічній абдомінальній патології. Аналіз досліджень свідчить про ефективність призначення L-орнітин-L-аспартату та значне покращення біохімічних показників, детоксикацію аміаку, швидше відновлення нервово-психічних функцій та зниження терміну госпіталізації в середньому на 18,5%.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Ткач С.М. L-орнитин-L-аспартат как универсальный гепатопротектор-детоксикант с плейотропными эффектами / С.М. Ткач // Здоров’я України. — 2013. — № 3. — С. 60-61.
2. Therapeutic efficacy of l-ornithine l-aspartate in patients with hepatic encephalopathy / [F. Aidrus, S. Razzaque, A. Siddiqui et al.] // Pakistan Journal of Neurological Sciences (PJNS). — 2015. — Vol. 10. — P. 37-41.
3. L-Ornithine-L-Aspartate Infusion Efficacy in Hepatic Encephalopathy / [I. Ahmad, A.A. Khan, A. Alam та et al.] // Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. — 2008. — Vol. 18. — P. 684-687.
4. Therapeutic Efficacy of L-Ornithine-L-Aspartate Infusions in Patients With Cirrhosis and Hepatic Encephalopathy: Results of a Placebo-Controlled, Double-Blind Study / [G. Kircheis, R. Nilius, C. Held et al.] // Hepatology. — 1997. — Vol. 25. — P. 1351-1360.
5. Efficacy of L-ornithine-L-aspartate as an adjuvant therapy in cirrhotic patients with hepatic encephalopathy / [S. Abid, W. Jafri, K. Mumtaz et al.] // J. Coll. Physicians Surg. Pak. — 2011. — Vol. 21. — P. 666-671.
6. Effect of L-ornithine-L-aspartate on patients with and without TIPS undergoing glutamine challenge: a double blind, placebo controlled trial / [C.J. Rees, K. Oppong, H. Al Mardini et al.] // Gut. — 2000. — Vol. 47. — P. 571-574.
7. Лаптев В.В., Нестеренко Ю.А., Михайлусов С.В. Диагностика и лечение деструктивного панкреатита. — М.: Бином, 2004. — 304 с.
8. Эффективность L-орнитин-L-аспартата (Гепа-Мерц) в терапии острого панкреатита / [Ю.С. Винник, С.В. Миллер, О.В. Теплякова и др.] // Медецина неотложных состояний. — 2015. — № 5. — С. 59-62.
9. Fabbrini E. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: biochemical, metabolic, and clinical implications / E. Fabbrini, S. Sullivan, S. Klein // Hepatology. — 2010. — Vol. 51. — P. 679-689.
10. Кравчун Н.А. Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет 2-го типа: клиника, диагностика, терапия / Н.А. Кравчун, О.В. Земляница, О.В. Тяжелова // Терапія. Гастроентерологія. — 2012. — № 3-4 (1). — С. 17-20.
11. Журавлева Л.В. L-орнитин-L-аспартат в лечении неалкогольной жировой болезни печени у больных ожирением с признаками метаболического синдрома / Л.В. Журавлева, Н.В. Моисеенко // Практикуючий лікар. — 2015. — № 4. — С. 25-31.
12. Смирнов М.Л. L-орнітину L-аспартат в лікуванні хворих з невідкладною хірургічною абдомінальною патологією / М.Л. Смирнов // Науковий вісник Ужгородського університету. — 2011. — № 2 (41). — С. 237-240.
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.