АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЇ КАПІЛЯРІВ У ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
ARTICLE PDF

Ключові слова

Рак щитоподібної залози, ендотеліальна дисфункція, морфологія капілярів

Як цитувати

Bulat, O. (2018). АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЇ КАПІЛЯРІВ У ХВОРИХ НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. Практикуючий лікар, (3), 13-16. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/27

Анотація

У статті наведено результати дослідження ендотеліальної функції капілярів у молодих пацієнтів на тлі замісної супресивної гормонотерапії, прооперованих із приводу раку щитоподібної залози, у віддалені післяопераційні строки. Матеріали та методи. Було обстежено 60 хворих, прооперованих із приводу раку щитоподібної залози, через 7-10 років після тиреоїдектомії. Структура та функція капілярів вивчалася за допомогою бінокулярного мікроскопа МБC‑1. Результати. Структурні зміни капілярів проявлялися у звуженні або розширенні капілярних петель, а також у збільшенні кількості відкритих капілярів. Функціональні зміни капілярів полягали в наявності перикапілярного набряку, згладженості сосочкової лінії, зміні фону. Виявлені порушення можуть свідчити про переважання вазоконстрикторних або вазодилатуючих чинників у кровоносній системі та розглядатися як компенсаторний механізм, спрямований на підтримку внутрішнього гомеостазу. Висновки. Виявлені зміни структури та функції капілярів можуть свідчити про порушення судинної регуляції й розглядатися як предиктор раннього розвитку серцево-судинних порушень у таких пацієнтів.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Матасар И., Голубникова М., Водопьянов В. Частота заболеваний щитовидной железы среди населения Украины // Ліки України. — 2002. — № 3. — С. 48-53.
2. Тронько М.Д., Терещенко В.П., Богданова Т.І. Рак щитовидної залози у дітей та підлітків України після Чорнобильської катастрофи // Ендокринологія. — 2014. — Т. 19, № 4. — С. 358-358.
3. Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т. Эндотелиальная дисфункция при сердечной недостаточности: возможности терапии ИАПФ // Кардиология. — 2001. — № 5. — С. 100-104.
4. Yamauchi-Kohno R., Miyauchi T., Hoshino T., Kobayashi T., Aihara H., Sakai S. et al. Role of endothelin in deterioration of heart failure due to cardiomyopathy in hamsters. Increase in endothelin‑1 production in the heart and beneficial effect of endothelin-a receptor antagonist on survival and cardiac function // Circulation. — 1999. — Vol. 99. — P. 2171-2176.
5. Бабаджан В.Д., Шевченко О.С., Немцова В.Д. Эндотелин и его роль в патогенезе артериальной гипертензии // Укр. кардіол. журн. — 1999. — № 6. — C. 70-77.
6. Малая Л.Т., Балковская Л.Б., Корж А.Н. Роль эндотелина‑1 в патогенезе ИБС и хронической недостаточности кровообращения: специфика фармакотерапии // Журн. АМН Украины. — 2000. — Т. 6, № 1. — С. 39-53.
7. Поливода С.Н., Сычов Р.А., Соловьюк А.О. Эндотелиальная дисфункция при гипертонической болезни: Возможности терапевтической коррекции // Здоров’я України. — 2005. — № 15-16. — С. 31.
8. Зубкова С.Т., Булдигіна Ю.В., Варгатий С.Я. Стан вегетативної регуляції серцевого ритму у молодих хворих на рак щитоподібної залози у перед- і післяопераційному періодах // Ендокринологія. — 2008. — Т. 13, № 1. — С. 25-35.
9. Moncada S., Palmer R.M., Higgs E.A. Nitric oxide: physiology, patophysiology and pharmacology // Pharmacol. Rev. — 1991. — Vol. 43. — P. 109-142.
10. Parving H.H., Hansen J.M., Nielsen S.L., Rossing N., Munck O., Lassen N.A. Mechanisms of edema formation in N. myxedema — increased protein extravasation and relatively slow lymphatic drainage // N. Engl. J. Med. — 1979. — Vol. 301, N9. — P. 460-465.
11. O¢Doherty M.J., Coakley A.J. Drug therapy alternatives in the treatment of thyroid cancer // Drugs. —1998. —Vol. 55, N6. —P. 801-812.
12. Ceccarelli C., Bencivelli W., Morciano D., Pinchera A., Pacini F. I131 therapy for differentiated hyroid cancer leads to an earlier onset of menopause: results of a retrospective study // J. Clin. Endocrinol. Metab. —2001. —Vol. 86, N8. —P. 3512-3515.
13. Jackson W.F. Ion channels and vascular tone // Hypertension. —2000. —Vol. 35 (part 2). —P. 173-178.
14. Taddei S., Caraccio N., Virdis A., Dardano A., Versari D., Ghiadoni L. et al. Low-grade systemic inflammation causes endothelial dysfunction in patients with Hashimoto’s thyroiditis // J. Clin. Endocrinol. Metab. —2006. —Vol. 91, N12. —P. 5076-5082.
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.