Вплив комбінованого антигіпертензивного засобу тонорма на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію
pdf

Ключові слова

Артеріальна гіпертензія, Тонорма, ліпідний спектр крові.

Як цитувати

Zaremba, Y., Zaremba-Fedchyshyn, O., Bula, M., Zaremba, O., & Smaliykh, O. (2013). Вплив комбінованого антигіпертензивного засобу тонорма на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію. Практикуючий лікар, (2), 37-39. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/459

Анотація

У статті представлені результати дослідження ліпідного спектра крові у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) при застосуванні комбінованого антигіпертензивного лікувального засобу Тонорма. При дослідженні ліпідного спектра крові у хворих на АГ ІІ ст. перед лікуванням виявлені зміни, характерні для активації атерогенезу: достовірне підвищення рівня загального холестерину (ЗХС), холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів (ТГ), зниження вмісту холестерину ЛПВЩ та достовірне підвищення коефіцієнта атерогенності (КА). На 30 день застосування лікувального засобу Тонорма зниження рівня ЗХС становило, порівняно з середнім показником до лікування, 30,5% (р<0,01), ХС ЛПНЩ – 22,8% (р<0,05), ТГ – 31,8% (р<0,01). КА знизився в 2,75 рази (р<0,001). Підвищення рівня антиатерогенного ХС ЛПВЩ склало 33,7% (р<0,01), що в поєднанні з вираженим зниженням КА є доказом антиатерогенної дії препарату Тонорма.

pdf

Посилання

1. Катеренчук І.П. Артеріальна гіпертензія у жінок різного віку / І.П. Катеренчук // Практичний посібник для лікарів - Полтава, 2013. - 268 с.
2. Клінічна ефективність комбінованого антигіпертензивного засобу і варіабельність серцевого ритму у хворих на артеріальну гіпер-
тензію /Є.Х. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.С. Була та ін. // Сімейна медицина. - 2013. - № 1 (45). - С. 123-126.
3. Маньковский Б.Н. Сахарный диабет и цереброваскулярные заболевания / Б.Н. Маньковский // Новости мед. и фармац. - 2007. - № 216. - С. 21-23.
4. Окислительный стресс при атеросклерозе и диабете /В.З. Ланкин, М.О. Лисина, Н.Е. Арзамасцева и др. // Бюл. эксперим. биол. и мед.
- 2005. - Том. 140, № 7. - С. 49-51.
5. Cвищенко Е.П. Артериальная гипертензия /Е.П. Свищенко, В.Н. Коваленко // Практическое руководство. - К.: Морион, 2002. - 528 с.
6. Сиренко Ю.М. Артериальная гипертензия. - К.: Морион, 2002. - 2004 с.
7. Тонорма - новый оригинальный трехкомпонентный антигипертензивный препарат (Методические рекомендации). - К., 2004. - 16 с.
8. Effects of intensive blood pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: Principal results of the Hypertension Optimal
Treatment (HOT) randomized trial / L. Hansson, A. Zanchetti, S.G. Carruthers et al. // Lancet. - 1998. - Vol. 351. - P. 1755-1762.
9. 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guide-lines for management of arterial hypertension // J. Hypertension.
- 2003. - N 21. - P. 1011-1053.
10. Seventh Report Joing National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment High Blood Pressure. US Department Health and
Human Service // NIH Publication. - 2003. - N 03-5233. - 34 p.
11. Матеріли Міжнародного Конгресу Європейського Кардіологічного товариства кардіологів 27-31 серпня 2011 р. (Париж).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.