Диабетическая болезнь почек: возможности и значение гликемического контроля для ренопротекции
pdf

Ключові слова

Цукровий діабет 2-го типу, діабетична нефропатія, чинники ризику, механізми розвитку, глікемічний контроль, інсулінотерапія.

Як цитувати

Golovach, I. (2016). Диабетическая болезнь почек: возможности и значение гликемического контроля для ренопротекции. Практикуючий лікар, (2), 17-22. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/135

Анотація

Діабетична нефропатія розвивається у 20-45% хворих на цукровий діабет. Вона являє собою специфічне ураження нирок при цукровому діабеті, що призводить до формування вузликового або дифузного гломерулосклерозу, термінальні стадії якого характеризуються розвитком хронічної ниркової недостатності. Найважливішими чинниками ризику розвитку цього ускладнення є гіперглікемія, артеріальна гіпертонія і дисліпідемія. Даний огляд
присвячений ролі глікемічного контролю у розвитку і прогресуванні діабетичної нефропатії. На сьогодні встановлено, що жорсткий метаболічний контроль є найдієвішим засобом нефропротекції при обох видах цукрового діабету. Чим нижче значення HbA1c, тим нижчий ризик розвитку мікроальбумінурії. Нині жодне інше медикаментозне втручання не є настільки ефективним, як поліпшення вуглеводного контролю в первинній профілактиці діабетичної нефропатії. Інтенсивний контроль глікемії для попередження розвитку діабетичної нефропатії і гальмування її прогресування передбачає досягнення цільового рівня HbА1c<7% незалежно від наявності або відсутності хронічного захворювання нирок. Для досягнення цільового рівня контролю глікемії чітко визначена тенденція переходу на інсулінотерапію.

pdf

Посилання

1. Бабенко А.Ю., Байрашева В.К. Диабетическая нефропатия: зависит ли ренопротекция от выбора сахароснижающей терапии? // Медицинский совет. — 2015. — № 7. — С. 32-43.
2. Головач І.Ю., Дячек О.В. Мікросудинні ускладнення цукрового діабету 2-го типу: необхідність інтенсивного контролю гіперглікемії // Практикуючий лікар. — 2015. — № 3. — С. 21-26.
3. Доскина Е.В. Диабетическая нефропатия. Фокус на раннюю диагностику и терапию // Эффективная фармакотерапия. — 2015. — № 28. — С. 24-31.
4. Недосугова Л.В. Значение гликемического контроля в профилактике диабетической нефропатии при сахарном диабете типа 2 // Трудный пациент. — 2013. — № 11 (5). — С. 26-31.
5. Скалий Н.Н. Медикаментозная коррекция диа бетической нефропатии на стадии гиперфильтрации // Почки. — 2016. — № 1 (15). — С. 71-73.
6. Шестакова М.В. Диабетическая нефропатия: фатальное или предотвратимое осложнение? // РМЖ. — 2001. — № 24. — С. 1095-1099.
7. Bakris G.L. Recognition, pathogenesis, and treatment of different stages of nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus // Mayo Clin. Proc. — 2011. — V. 86 (5). — P. 444-456.
8. Bangstad H.J., Osterby R., Dahl-Jorgensen K., Berg K.J., Hartmann A., Hanssen K.F. Improvement of blood glucose control in IDDM patients retards progression of morphologic changes in early diabetic nephropathy // Diabetologia. — 1994. — V. 34. — P. 483-490.
9. Barbosa J., Steffes M.W., Sutherland D.E.R. et al. The effect of glycemic control on early diabetic renal lesions. A 5-year randomized controlled clinical trial of insulin-dependent diabetic kidney transplant recipients // JAMA. — 1994. — V. 272. — P. 600-606.
10. Bojestig M., Arnqvist H.J., Karlberg B.E., Ludgvisson J. Glycemic control and prognosis in type 1 diabetic patients with microalbuminuria // Diabetes Care. — 1996. — V. 19. — P. 313-317.
11. Caramori M.L., Fioretto P., Mauer M. Low glomerular filtration rate in normoalbuminuric type 1 diabetic patients: an indicator of more advanced glomerular lesions // Diabete. — 2003. — V. 52. — P. 1036-1040.
12. Diabetes Complications and Control Trial Research Group: The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications of insulin dependent diabetes mellitus // N. Engl. J. Med. — 1993. — V. 329. — P. 977-986.
13. Felt-Rasmussen B., Mathiesen E.R., Deckert T. Effect of two years of strict metabolic control on progression of incipient nephropathy in insulindependent
diabetes // Lancet. — 1986. — V. 2. — P. 1300-1304.
14. Fioretto P., Bruseghin M., Berto I. et al. Renal Protection in Diabetes: Role of Glycemic Control // JASN. — 2006. — V. 17 (4). — P. 86-89.
15. Gorris J.L., Nieto J., Navarro-Gonzales J.F. et al. Nephroprotection by Hypoglycemic Agents: Do We Have Supporting Data? // J. Clin. Med. — 2015. — V. 4 (10). — P. 1866-89.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.