In honor of the 90th anniversary of birth of Galician professor and intern Myroslav Mykolaiovych Berezhnytskyi. Part 1: View on the genesis of Prykarpatskya school of internal medicine
pdf

How to Cite

Dzeman, M. (2019). In honor of the 90th anniversary of birth of Galician professor and intern Myroslav Mykolaiovych Berezhnytskyi. Part 1: View on the genesis of Prykarpatskya school of internal medicine. The Practitioner, (1), 70-78. Retrieved from https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/275

Abstract

У публікації подано дані про науково-педагогічну, лікувальну та організаційну діяльність відомого галицького професора-інтерніста, одного із засновників Прикарпатської школи внутрішньої медицини Мирослава Миколайовича Бережницького. В її першій частині акцентовано увагу на генезі Прикарпатської школи внутрішньої медицини.

pdf

References

1. Середюк Н.М. Госпітальна терапія [Текст] / Н.М. Середюк, Є.М. Нейко, І.П. Вакалюк та ін.; За ред. академіка АМН України Є.М. Нейка. — К.:
Здоров’я, 2003. — 1176 с.
2. Матеріали регіональної науково-практичної конференції присвячена пам’яті професора М.М. Бережницького «Артеріальна гіпертензія: вияв-
лення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування» [Текст]: Тез. доп. — Івано- Франківськ, 2017. — 177 с.
3. Особова справа Бережницького Мирослава Миколайовича.
4. Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945-1995) [Текст] / За ред.
Є.М. Нейка. — Івано-Франківськ, 1995. — 199 с.
5. МКЛ № 1 Історія лікарні [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://mkl1.if.ua/?page_id=612
6. Івано-Франківський Нацуіональний Медичний Унівеситет. Кафедра внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології
ім. Є.М. Нейка [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ifnmu.edu.ua/uk/?option=com_content&view=article&id=267:2011-11-30-10-53-
08&catid=41:2011-04-05-09-35-10&Itemid=258&lang=uk
7. А́ДЕНСЬКИЙ Андрій Дмитрович. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.
php?id=42656
8. АВІО́СОР Мойсей Лазарович. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42366
9. БО́РІН Яків Вольфович. Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37221
10. Особова справа Авіосора Мойсея Лазаровича.
11. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета св. Владимира (1834-1884) [Текст] / Сост. под ред.
В.С. Иконников. — К.: Тип. Ун-та св. Владимира, 1884. — 860 с.
12. Макаренко И.М. Биографический словарь заведующих кафедрами и профессоров Киевского медицинского института (1841-1991) [Текст] /
И.М. Макаренко, И.М. Полякова. — К.: Здоровья, 1991. — 160 с.
13. Дземан М.І. Цицурін Федір Степанович: погляд крізь сторіччя (дискурс про спадкоємність традицій клінічної медицини до 200-річного ювілею
Родоначальника Київської школи терапевтів) [Текст] / М.І. Дземан // Класики медицини. — К.: Медкнига, 2015. — 228 с.
14. Бородулин В.И. Факультетская терапевтическая клиника университета Св. Владимира: формирование Киевского научного центра отече-
ственной терапии. Сообщение 1. Основание клиники. Ее первый профессор — Ф.С. Цыцурин (1844-1857 гг.) [Текст] / В.И. Бородулин // Пробл. соц.
гигиены и история медицины. — 1997. — № 2. — С. 50-53.
15. Цыцуринъ Ѳ. Вступленіе въ курсъ частной терапіи, семіотики и клиники внутреннихъ болѢзней [Текст] / Ѳ. Цыцуринъ // Журналъ Министерства
Народнаго Просвѣщенiя. — 1845, ч. XLV, отдѣленіе ІІ. — С. 130-168.

Downloads

Download data is not yet available.