№ 1 (2018): Практикуючий лікар
Практикуючий лікар

ISSN 2518-105X (Online), 2413-5461 (Print)

Періодичність: 4 рази на рік

Друкований наклад: 13100 примірників

Електронний наклад: 18500 примірників

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 18599-7399 П від 18.01.2012

Журнал внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus

Весь випуск
FULL ISSUE PDF

РЕВМАТОЛОГІЯ

V.P. Ivanov, O.I. Afanasiuk, Yu.Yu. Shushkovska, E.S. Osyadla
21-24
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЛЕГЕНЕВИХ ВАСКУЛІТІВ (КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ)
ARTICLE PDF