Традиція триєдності лікувального процесу в українській медицині (частина 1)
pdf

Ключові слова

Українська медицина, традиція триєдності лікувального процесу, монастирська медицина.

Як цитувати

Dzeman, M. (2015). Традиція триєдності лікувального процесу в українській медицині (частина 1). Практикуючий лікар, (4), 63-73. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/256

Анотація

У статті подано дані історичної розвідки щодо унікальної традиції триєдності лікувального процесу в українській медицині, яка полягає в гармонізації саногенезу синергічним впливом на підсвідомість, центральну нервову систему та вісцеральні органи. Історично закладена традиція української медицини триєдності лікувального процесу є не просто унікальним та цікавим феноменом, але й має практично значущу актуальність.

pdf

Посилання

1. Хитров Н.К. Болезни цивилизации и нозологический принцип медицины с позиций общей патологии [Текст] / Н.К. Хитров, А.Б. Салтыков // Клиническая медицина. — 2003. — № 1. — С. 5-11.
2. Чазов Е.И. Дизрегуляция и гиперактивность организма как факторы формирования болезни [Текст] / Е.И. Чазов // Кардиологический вестник. — 2006. — № 1. — С. 5-9.
3. Дземан М.І. Загальноадаптивні реакції організму в клініці внутрішніх захворювань: доцільність та можливості їх корекції [Текст] / М.І. Дземан // Науковий вісник Національного Медичного університету імені О.О. Богомольця. — 2008. — № 3. — C. 106-117.
4. Свінціцький А.С. Особливості стану загальноадаптивних реакцій організму при захворювань печінки [Текст] // А.С. Свінціцький, М.І. Дземан, Н.В. Динник // Сучасна гастроентерологія. — 2012. — № 4 (66). — С. 47-52.
5. Титов В.Н. Теория гуморальной патологии К. Рокитанского, целлюлярная патология Р. Вирхова и новая филогенетическая теория становления болезни. Этиология и патогенез «метаболических пандемий» [Текст] / В.Н. Титов / Клиническая медицина. — № 4. — 2013. — С. 4-11.
6. Агаджанян Н.А. Этнические проблемы адаптационной физиологии [Текст] / Н.А. Агаджанян. — М.: РУДН. — 2007. — 57 с.
7. Dawkins R. The Extended Phenotype [Текст] / R. Dawkins. — San Franciso: Freeman, 1982. — 132 p.
8. Сиротинин Н.Н. Эволюция резистентности и реактивности организма [Текст] / Н.Н. Сиротинин. — М.: Медицина. — 1981. — 236 с.
9. Фоули Р. Еще один неповторимый вид (Пер. с анг.) [Текст] / Р. Фоули. — М.: Мир, 1990-368 с.
10. Фокс Р. Энергия и эволюция жизни на земле (Пер. с анг.) [Текст] / Р. Фокс. — М.: Мир, 1992. — 216 с.
11. Пасечник А.В. Теоретическая концепция болезней цивилизации (экопастеровская теория современной патологии): взгляд в будущее / А.В. Пасечник // Health education millennium. — 2013. — Т. 15, № [1-4]. — С. 200-214; [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskaya-kontseptsiya-bolezney-tsivilizatsii-ekopasterovskaya-teoriya-sovremennoy-patologii-vzglyad-v-buduschee
12. Титов В.Н. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез болезней цивилизации. Атеросклероз: монография [Текст] / В.Н. Титов. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 237 с.
13. Гарганеева Н.П. Психосоматическая ориентация в общей медицинской практике [Текст] / Н.П. Гарганеева, Ф.Ф. Тетенев // Клиническая медицина. — 2001. — № 9. — С.60-63.
14. Мотивація в бодібілдингу. Технологія накачування м’язів; [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://jak-nakachaty.pp.ua/469-motivacya vbodbldingu-tehnologya-nakachuvannya-myazv.html
15. Дземан М.І. Деякі історичні передумови особливостей розвитку української медицини та її інтеграції у духовно-матеріальну культуру [Текст] / М.І. Дземан, А.П. Пелещук // В кн.: Медицина і українська культура. — К., 1993. — C.103-106.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.