Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина V)
pdf

Ключові слова

Цицурін Федір Степанович, перший професор-терапевт медичного факультету Київського університету святого Володимира, 200-річчя від дня народження.

Як цитувати

Dzeman, M. (2015). Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина V). Практикуючий лікар, (1), 97-104. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/205

Анотація

Публікація присвячується 200-річчю від дня народження родоначальника Київської школи внутрішньої медицини, ординарного професора Київського університету святого Володимира Федора Степановича Цицуріна, засновника організації медичної освіти на засадах внутрішньої патології.

pdf

Посилання

1. Цыцюринъ Ө. Вступленіе въ курсъ Час тной Терапіи, Семіотики и Клиники внутреннихъ болезней [Текст] / Ө. Цыцюринъ. – Журналъ Министерства Народнаго Просвещенiя. – 1845. – Ч. XLV, отделеніе II. – С 130-168.
2. Цицурін Ф.С. Вступ до курсу приватної терапії, семіотики та клініки внутрішніх захворювань (гармонізований варіант) [Текст] / Ф.С. Цицурін. – Практикуючий лікар, №2, 2014. – C. 13-25.
3. Дземан М.І. Вшановуємо 200-річчя з дня народження родоначальника Київської школи внутрішньої медицини професора-терапевта Федора Степановича Цицуріна [Текст] / М.І. Дземан. – «Новости медицины и фармации» №13-14 (507-508), 2014. – С. 22-26.
4. Декани медичного факультету Університету Св. Володимира (Національного медичного університету імені О.О. Богомольця). 1841-1919: Біографічні нариси та бібліографія [Текст] / В.Г. Коляденко, Я.В. Цехмістер, О.П. Яворовський, І.М. Полякова / За ред. В.Ф. Москаленка. – К.: ВД «Авіцена», 2011. – 152 с
5. Бородулин В.И. Факультетская терапевтическая клиника университета Св. Владимира: формирование Киевского научного центра отечественной терапии. Сообщение 1. Основание клиники. Ее первый профессор – Ф.С. Цыцурин (1844-1857 гг.) Сообщение 2. Факультетская терапевтическая клиника Университета Св. Владимира [Текст] / В.И. Бородулин, В.П. Бревнов // Пробл. соц. гигиены и история медицины. – 1997. – №2. – С. 50-53; №3. – С. 48-51.
6. Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. Киевский госпиталь – учебная и научная база медицинского факультета Университета Св. Владимира и Киевского медицинского института [Текст] / М.П. Бойчак. – К.: Пресса Украины, 2005. – 752 с.
7. История физикальных методов диагностики: Учебное пособие для студентов 1 и 3 курсов лечебного и медико-профилактического факультетов,
проходящих подготовку по дисциплинам «История медицины» и «Пропедевтика внутренних болезней» (изд. 2-е, испр. и доп.) [Текст] / Н.Е. Ларинский, М.А. Бутов, А.В. Сахаров и др. / Под ред. д.м.н. М.А. Бутова. – Рязань: ГОУ ВПО «РязГМУ Росздрава», 2007. – 216 с.
8. Ларинский Н.Е. История физикальной диагностики в биографиях, портретах и фактах [Текст] / Н Е. Ларинский, В.Н. Абросимов; «Ряз. гос. ун-т им. акад. И. П. Павлова» Министерства здравоохранения и социального развития РФ. – Рязань: РГМУ, 2012. – 448 с.
9. Свінціцький А.С. До дня народження першого київського професора-терапевта Федора Степановича Цицуріна [Електронний ресурс] / А.С. Свінціцький, Н.В. Динник // Режим доступу: /http://www.nmu.edu.ua/podii-open.php?id_news=837
10. Дземан М.І. Федір Степанович Цицурін: погляд крізь сторіччя на постать першого київського професора-терапевта (частина ІI) [Текст] / М.І. Дземан. – Практикуючий лікар, №1, 2014. – C. 106-115.
11. Динник Н.В. Glorious personality of first Kiev professor of therapy Fedir S. Tsytsurin [Текст] / Н.В. Динник. – Український науково-медичний молодіжний
журнал, спеціальний випуск. – 2011. – №1. – С. 224-225.
12. Макаренко І.М. Цицурін Федір Степанович [Текст] / І.М. Макаренко, І.М. Полякова // Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (1841–2001). – К.: Століття, 2001. – С. 178-179.
13. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (методичний посібник) [Текст] / В.Є. Мілерян. – Київ, «Хрещатик», 2004. – 80 с.
14. Максименко С.Д. Педагогіка вищої медичної освіти: підручник [Текст] / С.Д. Максименко, М.М. Філоненко – К. :«Центр учбової літератури», 2014. – 288 с.
15. Василенко В.Х. Введение в клинику внутренних болезней [Текст] / В.Х. Василеко. – АМН СССР. М.Медицина, 1985. – 256 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.