Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння
pdf

Ключові слова

Остеоартроз, цукровий діабет 2-го типу, ожиріння, діацереїн, цитокіни.

Як цитувати

Zhuravlyova, L., & Oliinyk, M. (2016). Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння. Практикуючий лікар, (4), 25-30. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/176

Анотація

Вивчення впливу діацереїну на перебіг остеоартрозу (ОА) та динаміку показників запального процесу (цитокінів та С-реактивного протеїну) у хворих із поєднаним перебігом ОА, цукрового діабету (ЦД) 2-го типу та ожирінням. Матеріали та методи. Було обстежено 35 хворих (10 чоловіків та 25 жінок), середній вік становив 57,51±1,13 року, з поєднаним перебігом ОА та ЦД 2-го типу. Результати та обговорення. На тлі проведеної терапії у хворих із поєднаним перебігом ОА, ЦД 2-го типу та ожирінням відзначено зменшення болю, скутості, покращення функції суглобів, а також визначено зниження рівня прозапальних цитокінів та СРП. Висновки. Отримані дані показали позитивний вплив препарату діацереїн на артрологічний статус хворих на остеоартроз у поєднанні з ЦД 2-го типу та ожирінням.

pdf

Посилання

1. Національний підручник з ревматології / За ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби. — К.: Моріон,2013. — 672 с.
2. Kadam U.T. Clinical Comorbidity in Osteoarthritis: Associations with Physical Function in Older Patients in Family Practice / U.T. Kadam, P.R. Croft // J. Rheumatol. — 2007. — Vol. 34. — P. 1899-1904.
3. Zhuo Q. Metabolic syndrome meets osteoarthritis / Q. Zhuo, W. Yang, J. Chen [et al.] // Nat. Rev. Rheumatol. — 2012. — Vol. 8. — P. 729-737.
4. Насонова В.А. Остеоартроз и ожирение: клинико-патогенетические взаимосвязи / В.А. Насонова, О.И. Мендель, Л.Н. Денисов, А.Л. Верткин [и др.] // Профилактическая медицина. — 2011. — № 1. — C. 29-37.
5. Tatari H. The structure, physiology, and biomechanics of articular cartilage: injury and repair // Acta Orthop. Traumatol. Turc. — 2007. — Vol. 41. Suppl. 2. — P. 1-5.
6. Tchernot A., Despers J.P. Pathophysiology of human visceral obesity: an update // Physiol. Rev. — 2013. — Vol. 93, № 1. — P. 359-404.
7. Sokolove J., Lepus C.M. Role of inflammation in the pathogenesis of osteoarthritis: latest findings and interpretations // Ther. Adv. Musculoskelet. Dis. — 2013. — Vol. 5, № 2. — P. 77-94.
8. Kapoor M. Role of proinflammatory cytokines in the pathophysiology of osteoarthritis / M. Kapoor, J. Martel-Pelletier, D. Lajeunesse [et al.] // Nat. Rev. Rheumatol. — 2011. — Vol. 7. — P. 33-42.
9. Балабанова Р.М. Роль интерлейкина 1 при остеоартрозе и возможности его блокирования / Р.М. Балабанова // Совр. Ревматол. — 2011. — № 1. — C. 58-62.
10. Головач И.Ю. Остеоартрит: фундаментальные и прикладные аспекты этиопатогенеза заболевания. Ничего не стоит на месте / И.Ю. Головач // Український ревматологічний журнал. — 2014. — № 2 (56). — C. 4-11.
11. Wang X. Metabolic triggered inflammation in osteoarthritis / X. Wang, D. Hunter, J. Xu [et al.] // Osteoarthritis and Cartilage. — 2015. — Vol. 23, № 1. — P. 22-30.
12. Pereira D. The effect of osteoarthritis definition on prevalence and incidence estimates: a systematic review / D. Pereira, D. Peleteiro, J. Araujo [et al.] // Osteoarthritis Cartilage. — 2011. — Vol. 19 (11). — P. 1270-85.
13. Santangelo K.S. Vivo reduction or blockade of interleukin‑1β in primary osteoarthritis influences expression of mediators implicated in pathogenesis / K.S. Santangelo, G.J. Nuovo, A.L. Bertonein // Osteoarthritis and Cartilage. — 2012. — Vol. 20, № 12. — P. 1610-1618.
14. Symptomatic efficacy of avocado-soybean unsaponifiables (ASU) in osteoarthritis (OA) patients: a meta-analysis of randomized controlled trials / R. Christensen, E. Bartels, A. Astrup [et al.] // Osteoarthritis Cartilage. — 2008. — Vol. 16 (4). — P. 399-408.
15. Zheng W.J. Efficacy and safety of diacerein in osteoarthritis of the knee: a randomized, multicenter, double-dummy, diclofenac-controlled trial in China, APLAR / W.J. Zheng, F.L. Tang, J. Li [et al.] // J. Rheumatology. — 2006. — Vol. 9 (1). — P. 64-69.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.