Анкілозивний спондиліт (лекція)

Анотація

У лекції наведено основні дані про профілактику, діагностування й лікування анкілозивного спондиліту. Описано фізикальні, лабораторні та інструментальні методи дослідження. Наведено класифікації анкілозивного спондиліту та приклади формулювання клінічного діагнозу. Особливий акцент зроблено на принципах використання медикаментозної й немедикаментозної терапії.

pdf

Посилання

1. Болезни суставов: рук-во для врачей/ Под ред. В.И. Мазурова. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2008. — 397 с.
2. Головач І.Ю. Подагра: погляд на відому хворобу крізь призму останніх відкриттів та сучасних рекомендацій / І.Ю. Головач, Є.Д. Єгудіна // Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. — 2019. — Берез. № 1 (62).
3. Свінціцький А.С. Діагностика та лікування ревматичних захворювань: навч. посібник / А.С. Свінціцький. — К.: Видавничий дім «Медкнига», 2017. — 372 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.