Динаміка захворюваності й поширеності вузлових утворень щитоподібної залози за десятирічний період (2006-2016 рр.) в Україні та на Прикарпатті
pdf

Ключові слова

Щитоподібна залоза, вузлові утворення, захворюваність, поширеність.

Як цитувати

Skrypnyk, N., & Marusyn, O. (2017). Динаміка захворюваності й поширеності вузлових утворень щитоподібної залози за десятирічний період (2006-2016 рр.) в Україні та на Прикарпатті. Практикуючий лікар, (2), 26-29. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/71

Анотація

Основною метою дослідження було провести аналіз динаміки первинної захворюваності та поширеності вузлових утворень ЩЗ в Україні та на Прикарпатті за десятирічний період (2006-2016 рр.). Матеріалами та методами слугували дані матеріалів річних звітів за формою № 12 «Звіт про кількість зареєстрованих захворювань в районі обслуговування лікувального закладу» за 2006-2016 рр. За результатами дослідження констатовано збільшення за останні 3 роки первинної захворюваності та поширеності раку щитоподібної залози в Івано-Франківській області. Доведено, що активне виявлення осіб, які мають загрозу розвитку вузлових утворень щитоподібної залози, на підставі вивчення сімейного анамнезу, йодного дефіциту, взаємозв’язку з аварією на ЧАЕС сприяє підвищенню якості життя та працездатності пацієнтів, зменшенню смертності, зниженню інвалідності. Отже, встановлені закономірності зростання за останнє десятиріччя рівнів первинної захворюваності та поширеності вузлових утворень щитоподібної залози як в Україні, так і більш акцентовано в Івано-Франківській області засвідчує доцільність та ефективність національних і регіональних програм щодо раннього виявлення патології.

pdf

Посилання

1. Вацеба Т.С. Спосіб оптимізації лікування гіпотиреозу в умовах йодної недостатності шляхом впливу на інсулінорезистентність / Т.С. Вацеба, Н.В. Скрипник // Ліки України. — 2013. — № 8 (174). — С. 62-66.
2. Оцінка ступеня йодного дефіциту в Карпатському регіоні. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю « Бабенківські читання » / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, Т.С. Вацеба [та ін.]. — Івано-Франківськ, 2015. — С. 100.
3. Скрипник Н.В. Подолання йододефіциту — ключ до соціально-економічного розвитку країни / Н.В. Скрипник // Здоров’я України. — 2016. — № 1 (33). — С. 34-36.
4. Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу / Н.В. Скрипник, В.А. Гриб, Т.С. Вацеба. — Івано-Франківськ: Петраш К.Т., 2016. — 360 с.
5. Стандарти надання медичної допомоги хворим з патологічними станами щитоподібної залози в умовах дії негативних чинників довкілля (2-е вид.) / За ред. д. мед. н. О.В. Камінського. — К.: Старт‑98, 2015. — 224 с.
6. Поширеність вузлових захворювань щитоподібної залози в Івано-Франківський області / Н.В. Скрипник, В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2016. — № 3 (27). — С. 139-140.
7. American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. The American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer / Bryan R. Haugen (Chair), Erik K. Alexander, Keith C. Bible, Gerard M. Doherty, Susan J. Mandel, Yuri E. Nikiforov, Furio Pacini, Gregory W. Randolph, Anna M. Sawka, Martin Schlumberger, Kathryn Schuff, Steven I. Sherman, Julie Ann Sosa, David L. Steward, R. Michael Tuttle and Leonard Wartofsky // http://online.liebert- pub.com/doi/pdfplus/10.1089/ thy.2015.0020
8. Park Y.J., Kim J.A., Son E.J., Youk J.H., Kim E.K., Kwak J.Y., Park C.S. Thyroid nodules with macrocalcification: sonographic findings predictive of malignancy // Yonsei Med. J. — 2014. — Vol. 55. — р. 339-344.
9. Perros P., Boelaert K., Colley S., Evans C., Evans R.M., Gerrard B.G., Gilbert J., Harrison B., Johnson S.J., Giles T.E., Moss L., Lewington V., Newbold K., Taylor J., Thakker R.V., Watkinson J., Williams G.R. Guidelines for the management of thyroid cancer // Clin. Endocrinol. (Oxf.). — 2014. — Vol. 81 (Suppl. 1). — р. 1-122.
10. Tronko M., Bogdanova T., Saenko V., Thomas G.A., Likhtarov I., Yamashita S. Thiroid cancer in Ukraine after Chernobyl dosimetry, epidemiology, pathology,
molecular biology. — 2014. — 175 p.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.