Висока цукрознижувальна ефективність гліклазиду при мінімальному ризику гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури та особисті дані)
pdf

Ключові слова

Цукровий діабет 2-го типу, цукрознижувальна терапія, препарати сульфанілсечовини, гліклазид.

Як цитувати

Skrypnyk, N. (2016). Висока цукрознижувальна ефективність гліклазиду при мінімальному ризику гіпоглікемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу (огляд літератури та особисті дані). Практикуючий лікар, (1), 19-25. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/113

Анотація

У статті представлено огляд літератури та наведені власні дані досліджень, які присвячені сучасним поглядам на вибір тактики і схеми призначення цукрознижувальної терапії при ЦД 2-го типу. У статті проаналізовано рекомендації консенсусу ADA/EASD (2015 р.) та нові рекомендації АДА (2016) «Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті», які доводять те, що інтенсивний глікемічний контроль є ключовим принципом ведення пацієнтів із ЦД 2-го типу. Показано переваги гліклазиду в лікуванні пацієнтів із ЦД 2-го типу: гліклазид наближає функцію β-клітин до норми, оскільки відновлює фізіологічний профіль секреції інсуліну; має здатність швидко та зворотно зв’язуватися з рецепторами β-клітин підшлункової залози, що, у свою чергу, запобігає виснаженню β-клітин, а отже, зберігає їхню кількість; гліклазид містить унікальне аміноазобіциклооктанове кільце, завдяки якому володіє унікальними антиоксидантними властивостями; здатність гліклазиду забезпечувати глюкозозалежну секрецію інсуліну обумовлює його
високу цукрознижувальну ефективність при мінімальному ризику гіпоглікемії. Ці переваги роблять гліклазид препаратом вибору в комбінації з метформіном для пацієнтів із ЦД 2-го типу. Отримані результати наших досліджень свідчать, що на тлі приймання комбінованої терапії гліклазиду з метформіном спостерігається вірогідне зниження маси тіла, зменшення обводу талії й стегон, зниження вмісту у крові ЕІ на 34% у хворих на ЦД 2-го типу з МС, а останнє вказує на істотний внесок комбінованої терапії в подолання гіперінсулінемії та ІР у цілому. Виявлено позитивний вплив перорального цукрознижувального препарату похідного сульфанілсечовини Діаглізид® MR 60 мг (гліклазид) та в комбінації з препаратом групи бігуанідів Діаформін® SR 1000 мг (метформін) ПАТ «Фармак» щодо поліпшення показників вуглеводного обміну.

pdf

Посилання

1. Достижение целей лечения сахарного диабета в Украине. Результаты Международного исследования по изучению практики ведения сахарного диабета (IDMPS) / Н.Д. Тронько, Л.К. Соколова, М.В. Власенко, А.А. Костюкевич // Ендокринологія. — 2015. — Т. 20, № 4. — С. 42-43.
2. Маньковский Б.Н. Pro et contra интенсивного гликемического контроля при СД 1 и 2 типа: как уравновесить чаши весов / Б.Н. Маньковский // Здоров’я України. — 2014. — № 1 (25). — С. 22-23.
3. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу: наказ Міністерства Охорони Здоров’я від 21.12.2012 № 1118. — К., 2012. — 116 с.
4. BMI cut points to identify at-risk Asian Americans for type 2 diabetes screening / W.C. Hsu, M.R.G. Araneta, A.M. Kanaya, J.L. Chiang, W. Fujimoto // Diabetes Care. — 2015. — Vol. 38. — P. 150-158.
5. Dae-Kyu Song. Glimepiride block of cloned b-cell, cardiac and smooth muscle KATP channels / Song Dae-Kyu // British Journal of Pharmacology. — 2001. — Vol. 133. — P. 193-199.
6. Depression and all-cause mortality in persons with diabetes mellitus: are older adults at higher risk? Results from the Translating Research Into Action for Diabetes Study / L.B. Kimbro, C.M. Mangione, W.N. Steers et al. // J. Am. Geriatr. Soc. — 2014. — Vol. 62. — P. 1017-1022.
7. Differential effect of sulfonylureas on production of reactive oxygen species and apoptosis in cultured pancreatic β-cellline / F. Sawada, T. Inoguchi, H. Tsubouchi et al. // Metabolism. — 2008. — Vol. 57 (8). — P. 1038-1045.
8. Effect of patients’ risks and preferences on health gains with plasma glucose level lowering in type 2 diabetes mellitus / S. Vijan, J.B. Sussman, J.S. Yudkin, R.A. Hayward // JAMA Intern. Med. — 2014. — Vol. 174. — P. 1227-1234.
9. Estimating the effect of sulfonylurea on HbA1c in diabetes: a systematic review and meta-analysis / J.A. Hirst, A.J. Farmer, A. Dyar, T.W. Lung, R.J. Stevens // Diabetologia. — 2013. — Vol. 56 (5). — P. 973-984.
10. Grant R.W. Trends in the evidence level for the American Diabetes Association’s «Standards of Medical Care in Diabetes» from 2005 to 2014 / R.W. Grant, M.S. Kirkman // Diabetes Care. — 2015. — Vol. 38. — P. 6-8.
11. GUIDE study: doubleblind comparison of oncedaily gliclazide MR and glimepiride in type 2 diabetic patients / G. Schernthaner, A. Grimaldi, U. Di Mario et al. // Eur. J. Clin. Invest. — 2004. — Vol. 34. — P. 535-542.
12. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach. Update to a position statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes / S.E. Inzucchi, R.M. Bergenstal, J.B. Buse et al. // Diabetes Care. — 2015. — Vol. 38. — P. 140-149.
13. Medical Care in Diabetes — 2016 American Diabetes Association // Diabetes Care. — 2016. — Vol. 39, Suppl. 1. — P. S2-S112.
14. Similar reduction of first and secondphase cell responses at three different glucose levels in type 2 diabetes and the effect of gliclazide
therapy / J.P. Hosker, A.S. Rudenski, M.A. Burnett, D.R. Matthews, R.C. Turner // Metabolism. — 1989. — Vol. 38. — P. 767-772.
15. Standards of Medical Care in Diabetes — 2015 // Diabetes Care. — 2015. — Vol. 38, Suppl. 1. — P. S1-S94.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.