Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017)
pdf

Ключові слова

Кафедра ендокринології, історія кафедри, завідувачі кафедри, перспективи розвитку.

Як цитувати

Skrypnyk, N., Botsyurko, V., DidushkoО., KostitskaІ., Vatseba, T., & MarusynО. (2017). Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017). Практикуючий лікар, (4), 64-82. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/108

Анотація

У статті розглянуто процес зародження та розвитку ендокринології на Прикарпатті, зумовлений потребами організації системи охорони здоров’я та еволюцією медичної науки, проведено періодизацію розвитку ендокринології в медичному університеті, виокремлено чотири етапи (експедиційних досліджень й організації ендокринологічної служби 1945-1953 рр., започаткування викладання дисципліни 1953-1967 рр., становлення самостійного курсу 1967-1997 рр., становлення й розвитку кафедри 1997-2017 рр.), проаналізовано роль професорів А.А. Гарагаш’яна, Г.П. Паращука, І.П. Ванджури, В.І. Боцюрка та Н.В. Скрипник у розвитку ендокринології як навчальної й наукової спеціальності та лікарської практики, з’ясовано персональний склад викладачів курсу, згодом — кафедри, висвітлено їх навчальну, виховну, науково-дослідну та лікувально-профілактичну роботу. Автори обстоюють думку про те, що зі створенням кафедри закладено організаційні основи для формування в перспективі наукової школи ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті. Сьогодні ж основним завданням кафедри є удосконалення вимог до підготовки лікарів, підвищення педагогічної майстерності викладачів, розвиток наукових досліджень і формування високої професійної культури.

pdf

Посилання

1. Архів клінічної медицини: Науково-практичний журнал Івано-Франківського національного медичного університету: [електронний ресурс] — режим доступу: http://akm.ifnmu.edu.ua/ua/
2. Бабенко Ірина Георгіївна: біографічна довідка (2017) // Архів кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету. — 1 с.
3. Біографічний словник професорів та завідувачів кафедр Івано-Франківської державної медичної академії (1945-1995) / За ред. Є.М. Нейка. — Івано-Франківськ, 1995. — 200 с.
4. Бобрикович Ольга Сергіївна: біографічна довідка (2017) // Архів кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету. — 1 с.
5. Боднар П.М. Історія розвитку ендокринології в Україні // Ендокринологія: підручник для вищих медичних навчальних закладів / П.М. Боднар, Г.М. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.; за ред. проф. П.М. Боднара. — 3-є вид., перероб. і доп. — Вінниця: Нова Книга, 2013. — 480 с.
6. Боднар П.М., Михальчишин Г.П. Розвиток і становлення ендокринології в Україні // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2005. — № 1.— [електронний ресурс] — режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/2273 [зчитано: 08.10.2017].
7. Бойчук Т.М., Пєшковська Н.В., Ляшук П.М., Леонова М.О. Історія розвитку ендокринології на Північній Буковині // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2013. — № 6 (54). — С. 80-86.
8. Боцюрко Володимир Іванович: біографічна довідка (2017 р.) // Архів кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету. — 2 с.
9. Боцюрко В.І. Ванджура Ірина Петрівна // Енциклопедія сучасної України: [електронний ресурс] — режим доступу: http://esu.com.ua/ search_articles.php?id=33073 [зчитано: 17.10. 2017].
10. Боцюрко В.І. Віддалені сомато-генетичні ефекти інкорпорованого радіоактивного йоду в осіб із захворюваннями щитовидної залози в умовах ендемічної місцевості [Текст]: автореф. дис. … д-ра мед. наук: 14.01.13 / Володимир Іванович Боцюрко; АМН України, Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка. — К., 1995. — 42 с.
11. Боцюрко В.І. Віддалені сомато-генетичні ефекти інкорпорованого радіоактивного йоду в осіб із захворюваннями щитовидної залози в умовах ендемічної місцевості [Текст]: дис. … д-ра мед. наук: 14.01.13 / Володимир Іванович Боцюрко; Івано-Франківська медична академія. — Івано-Франківськ, 1995. — 322 с.
12. Боцюрко В.І. Гарагаш’ян Ара Арменакович (до 100-річчя з дня народження) / В.І. Боцюрко // Ендокринологія: Науково-практичний журнал. — 2002. — Том 7, № 2. — С. 303.
13. Боцюрко В.І. Ендокринологія в схемах і таблицях: Навч. посіб. / В.І. Боцюрко, П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин. — Івано-Франківськ: ДВНЗ «ІФНМУ», 2012. — 120 с.
14. В ІФНМУ на кафедрі ендокринології для студентів провели майстер-клас (31.03. 2017 р., 18:24 год) // Фіртка ІФ: [електронний ресурс] — режим доступу: http://firtka.if.ua/?action=show&id=128599 [14.07. 2017].
15. Вацеба Тамара Сергіївна: біографічна довідка (2017) // Архів кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету. — 2 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.