Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка з дилатацією його порожнини та без неї: відмінності клінічних, лабораторних та інструментальних показників
pdf

Ключові слова

Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка, дилатація порожнини лівого шлуночка, стінка жовчного міхура, білірубін, базофіли.

Як цитувати

Strilchuk, L. (2017). Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка з дилатацією його порожнини та без неї: відмінності клінічних, лабораторних та інструментальних показників. Практикуючий лікар, (2), 5-7. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/67

Анотація

Гіпертрофія лівого шлуночка (ЛШ) та збільшення маси міокарда ЛШ асоціюються з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань (ССЗ), більшою смертністю, вищою частотою аритмій. Ексцентрична гіпертрофія ЛШ (ЕГЛШ) виступає предиктором раптової зупинки серця в осіб зі зниженою функцією ЛШ. ЕГЛШ можна розподілити на два підтипи: з дилатацією порожнини ЛШ та без неї, причому перший підтип супроводжується більш вираженими несприятливими змінами серця та, відповідно, гіршим прогнозом перебігу ССЗ. Метою нашого дослідження стало порівняння клінічних, лабораторних та ультразвукових параметрів осіб з ЕГЛШ із дилатацією ЛШ та без неї. Проаналізовано дані 132 пацієнтів з ЕГЛШ, що проходили загальноклінічне обстеження, загальний та біохімічний аналізи крові, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, електро- та ехокардіографію у Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі ім. В. Поліщука (70 чоловіків, 52 жінки; середній вік 57,0 (50,0; 65,0) років). Учасників дослідження було поділено на 2 групи: група з дилатацією ЛШ (ГДЛШ, n=36) та група без дилатації ЛШ (ГбДЛШ, n=96). Результати було обраховано із застосуванням програми Statistica 10 (Statsoft, США). Цифрові дані представлені як медіана (нижній квартиль; верхній квартиль). Було виявлено, що дилатація порожнини ЛШ за умов ЕГЛШ є несприятливим чинником, оскільки веде до погіршення структурно- функціонального стану серця, а саме збільшення лівого передсердя (4,30 (3,50; 4,70) см проти 3,80 (3,55; 4,10) см у ГбДЛШ), зниження фракції викиду (53,00 (45,00; 58,00)% проти 64,00 (61,00; 67,00)% у хворих ГбДЛШ). Дилатація порожнини ЛШ у пацієнтів з ЕГЛШ супроводжувалась більшою товщиною стінки жовчного міхура (3,70 (3,00; 3,90) мм проти 3,00 (2,00; 3,60) мм серед пацієнтів ГбДЛШ; p=0,004), вищим рівнем білірубіну (19,4 (11,70; 24,20) проти 14,3 (9,80; 17,60) ммоль/л у ГбДЛШ; p=0,043) та меншою кількістю базофілів (0 (0; 0) проти 0 (0; 1)% у ГбДЛШ; p=0,039). Було виявлено обернений зв’язок індексу маси тіла з товщиною стінки жовчного міхура, а також показано, що несприятливі зміни жовчного міхура відбуваються паралельно з погіршенням стану серця, що підкреслює важливість подальших досліджень у галузі холецистокардіального синдрому.

pdf

Посилання

1. A 4-tiered classification of left ventricular hypertrophy based on left ventricular geometry: the Dallas heart study / M.G. Khouri, R.M. Peshock, C.R. Ayers et al. // Circ. Cardiovasc. Imaging. — 2010. — Vol. 3. — P. 164-171.
2. Apparent protective effect of increased left ventricular wall thickness in an ICD population / V. Dogra, R. Oliver, J. Lapidus et al. // J. Card. Fail. — 2003. — Vol. 9. — P. 412-415.
3. Association of fibrosis with mortality and sudden cardiac death in patients with nonischemic dilated cardiomyopath / A. Gulati, A. Jabbour, T.F. Ismail et al. // JAMA. — 2013. — Vol. 309. — P. 896-908.
4. Basophils Trigger Fibroblast Activation in Cardiac Allograft Fibrosis Development / G. Schiechl, F.J. Hermann, M. Rodriguez Gomez et al. // Am. J. Transplant. — 2016. — Vol. 16. — P. 2574-2588.
5. Chen C.-H. Association of Gallbladder Polyp and Stroke: A Nationwide, Population-Based Study / C-H. Chen, C.-L. Lin, C.-H. Kao // Medicine (Baltimore). — 2015. — Vol. 94 (48). — P. e2192.
6. Diffuse gallbladder wall thickening: differential diagnosis / A.C. van Breda Vriesman, M.R. Engelbrecht, R.H. Smithuis et al. // Am. J. Roentgenol. — 2007. — Vol. 188. — P. 495-501.
7. Four-Group Classification of Left Ventricular Hypertrophy Based on Ventricular Concentricity and Dilatation Identifies a Low-Risk Subset of Eccentric Hypertrophy in Hypertensive Patients / C.N. Bang, E. Gerdts, G.P. Aurigemma et al. // Circulation: Cardiovascular Imaging. — 2014. — Vol. 7. — P. 422-429.
8. Left Ventricular Geometry and Risk of Sudden Cardiac Arrest in Patients With Severely Reduced Ejection Fraction / D. Phan, A.L. Aro, K. Reinier et al. // J. Am. Heart Assoc. — 2016. — Vol. 5 (8). — P. e003715.
9. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging / R.M. Lang, L.P. Badano, V. Mor‐Avi et al. // Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging. — 2015. — Vol. 16. — P. 233-270.
10. Systolic left ventricular function according to left ventricular concentricity and dilatation in hypertensive patients: the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study / C.N. Bang, E. Gerdts, G.P. Aurigemma et al. // J. Hypertens. — 2013. — Vol. 31 (10). — P. 2060-8.
11. White blood cell counts as risk markers of developing metabolic syndrome and its components in the PREDIMED study / N. Babio, N. Ibarrola-Jurado, M. Bulló et al. // PLoS One. — 2013. — Vol. 8 (3). — P. e58354.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.