Роль генетичних мутацій генів транспортерів холестерину в розвитку кардіоваскулярних та гепатобіліарних порушень: погляд клініцистів
pdf

Ключові слова

транспортер холестерину, протеїн Німана — Піка, мутації генів, кардіоваскулярні ураження, гепатобіліарні порушення.

Як цитувати

Strilchuk, L., & Komarytsya, O. (2020). Роль генетичних мутацій генів транспортерів холестерину в розвитку кардіоваскулярних та гепатобіліарних порушень: погляд клініцистів. Практикуючий лікар, (3-4), 5-9. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/599

Анотація

Практичні лікарі недостатньо обізнані з генетичними мутаціями транспортерів холестерину (ХС), що впливають на стратегію медикаментозного лікування багатьох пацієнтів. З метою оцінки сучасних поглядів на роль мутацій генів транспортерів ХС — протеїну Німана — Піка (ПНП) та ABCG5/G8 — у розвитку кардіоваскулярних та гепатобіліарних порушень проведено огляд літератури в базі Pubmed. Встановлено, що майже половина випадків ішемічної хвороби серця (ІХС) мають генетичні аномалії — передусім локусів транспортерів ХС — NPC1L1, ABCG5/G8, а також PCSK9, APOB, KCNK5, LPL, HMGCR, CETP, TRIB1, ABO, PMAIP1-MC4R та LDLR, кожен з яких має множинні нуклеотидні поліморфізми, що утруднює використання їх у клініці. Генетично детерміновані вищі рівні печінкового Х-рецептора та фарнезоїд Х-рецептора в периферійних мононуклеарах і знижена кількість дуоденального ПНП викликають стеатоз печінки, а інші зміни транспортерів ХС асоціюються з більшим вірусним ураженням печінки. Мутації генів обох транспортерів ХС (NPC1L1 та ABCG8) достовірно пов’язані з холестазом та холелітіазом. Висновки. Ураження серця (ІХС, артеріальна гіпертензія, кардіопатії), печінки (стеатоз), жовчного міхура (холестероз, поліпи, холелітіаз) розвиваються за участю величезної кількості спільних генетично зумовлених змін білків-транспортерів ХС — активації/пригнічення ПНП та АТФ-зв’язувальних транспортерів ABCG5/G8. Розуміння генетичних основ хвороб важливе для профілактики, прогнозу та лікування кардіоваскулярних та гепатобіліарних патологій, тісно пов’язаних між собою.

pdf

Посилання

1. Portincasa P., Moschetta A., Palasciano G. Cholesterol gallstone disease // Lancet. — 2006. — 368 (9531). — P. 230-9.
2. Yamanashi Y., Takada T., Suzuki H. Associations between Lifestyle-Related Diseases and Transporters Involved in Intestinal Absorption and Biliary Excretion of Cholesterol // Biol. Pharm. Bull. — 2018. — 41 (1). — P. 1-10. DOI: 10.1248/bpb.b17-00690.
3. Pirillo A., Catapano A.L., Norata G.D. Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1) Inhibition and Cardiovascular Diseases // Curr. Med. Chem. — 2016. — 23 (10). — P. 983-99. DOI: 10.2174/ 0929867323666160229114111.
4. Lauridsen B.K., Stender S., Frikke-Schmidt R., Nordestgaard B.G., Tybjærg-Hansen A. Genetic variation in the cholesterol transporter NPC1L1, ischaemic vascular disease, and gallstone disease // Eur. Heart. J. — 2015. — 36 (25). — P. 1601-8. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv108.
5. Orho-Melander M. Genetics of coronary heart disease: towards causal mechanisms, novel drug targets and more personalized prevention // J. Intern. Med. — 2015. — 278 (5). — P. 433-46. DOI: 10.1111/joim.12407.
6. Joseph P.G., Pare G., Asma S., Engert J.C., Yusuf S., Anand S.S. Impact of a Genetic Risk Score on Myocardial Infarction Risk Across Different Ethnic Populations // Can. J. Cardiol. — 2016. — 32 (12). — P. 1440-1446. DOI: 10.1016/j.cjca.2016.05.014.
7. Van der Laan S.W., Harshfield E.L., Hemerich D., Stacey D., Wood A.M., Asselbergs F.W. From lipid locus to drug target through human genomics // Cardiovasc. Res. — 2018 Jul 15. — 114 (9). — P. 1258-1270. DOI: 10.1093/cvr/cvy120.
8. Muendlein A., Leiherer A., Saely C.H., Rein P., Zanolin D., Kinz E., Brandtner E.M., Fraunberger P., Drexel H. Common single nucleotide polymorphisms at the NPC1L1 gene locus significantly predict cardiovascular risk in coronary patients // Atherosclerosis. — 2015. — 242 (1). — P. 340-5. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.07.011.
9. Polisecki E., Peter I., Simon J.S., Hegele R.A., Robertson M., Ford I., et al. Genetic variation at the NPC1L1 gene locus, plasma lipoproteins, and heart disease risk in the elderly // Journal of lipid research. — 2010. — 51 (5). — P. 1201-7. DOI: 10.1194/jlr.P001172.
10. Wu J., Cui W., Cai Q., Fei J., Zhang S.D., Han T.Q., Hu H., Jiang Z.Y. The NPC1L1 Polymorphism 1679C>G Is Associated with Gallstone Disease in Chinese Patients // PLoS One. — 2016. — 11 (1). — P. e0147562. DOI: 10.1371/journal.pone.014756.
11. Nissinen M.J., Pitkänen N., Simonen P., Gylling H., Viikari J., Raitakari O., Lehtimäki T., Juonala M., Pakarinen M.P. Genetic polymorphism of sterol transporters in children with future gallstones // Dig. Liver. Dis. — 2018. — 50 (9). — P. 954-960. DOI: 10.1016/j.dld.2018.04.007.
12. Huynh M.T., Nguyen T.-T., Grison S., Lascols O., Fernandez E., Barbu V. Clinical characteristics and genetic profiles of young and adult patients with cholestatic liver disease // Revista Española De Enfermedades Digestivas. — 2019. — 111. PMID: 31538484.
13. Rodriguez S., Gaunt T.R., Guo Y. Lipids, obesity and gallbladder disease in women: insights from genetic studies using the cardiovascular gene-centric 50K SNP array // European journal of human genetics. — 2016. — 24 (1). — P. 106-12. DOI: 10.1038/ejhg.2015.63.
14. Stender S., Frikke-Schmidt R., Nordestgaard B.G., Tybjærg-Hansen A. The ABCG5/8 cholesterol transporter and myocardial infarction versus gallstone disease // J. Am. Coll. Cardiol. — 2014. — 63 (20). — P. 2121-2128. DOI: 10.1016/j.jacc.2013.12.055.
15. Ahn S.B., Jun D.W., Jang K., Lee B.H., Shin K.J. Duodenal Niemann-Pick C1-like 1 expression was negatively correlated with liver X receptor expression in nonalcoholic fatty liver disease // Korean J. Intern Med. — 2019. — 34 (4). — P. 777-784. DOI: 10.3904/kjim.2017.100.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.