Клінічний випадок інфаркту міокарда у хворої із системним червоним вовчаком

Анотація

У статті проаналізовано причини високої поширеності інфаркту міокарда у хворих із системним червоним вовчаком на основі клінічного випадку.

pdf

Посилання

1. Випадок абдомінального ішемічного синдрому атеросклеротичного ґенезу у хворої на системний червоний вовчак / О.І. Волошин, В.М. Копчак, К.В. Копчак та інші // Укр. ревматол. журн. – 2013. – № 3(53). – С. 12-17.
2. Бережний В.В. Оцінка стану судинної стінки та функції ендотелію в дітей, хворих на системний червоний вовчак / В.В. Бережний, Є.Ю. Марушко // Журнал «Здоровье ребенка». – 2013. – № 2 (45). – С. 17-21.
3. Шевчук С.В. Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак: Автореферат дис. д-ра мед.наук. – Київ, 2008. – С. 27.
4. Коваленко В.М. Динаміка показників стану здоров'я населення України за 1995-2005 роки (Аналітично-статистичний посібник) / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький, Т.С. Манойленко та інші. – К., 2006. – С. 72.
5. Manzi S. Age-specific incidence rates of myocardial infarction and angina in women with systemic lupus erythematosus: comparison with the Framingham
Study. / S.Manzi , E.N. Meilahn, J.E. Rairie et al. // Am. J. Epidemiol. – 1997. – 145(5). – Р. 408-415.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.