Гострий інфаркт міокарда у молодих осіб чи замаскований ревматичний міокардит (клінічний випадок)

Анотація

У статті описано клінічний випадок перебігу та діагностики ревматичного міокардиту, попередньо діагностованого як гострий інфаркт міокарда.

pdf

Посилання

1. Амосова К.М. Клінічна кардіологія / К.М. Амосова. — К.: Здоров’я, 2002. — Т. 2. — 992 с.
2. Вплив комбінації раміприлу та бісопрололу на перебіг хронічної серцевої недостатності у хворих з хронічними міокардитами / І.П. Бєлоусова, Т.В. Афоніна, І.В. Стеріоні [та ін.] // Український медичний альманах. — 2012. — Т. 15, № 1. — С. 14-16.
3. Денисюк В.И. Болезни сердца и сосудов в сочетании с патологией других органов и систем / В.И. Денисюк. — Винница: ДП «Державна картографічна фабрика», 2002. — 352 с.
4. Діагностика та лікування міокардиту і рекомендації робочої групи з хвороб міокарда, перикарда, ендокарда та клапанів серця Асоціації кардіологів України / В.М Коваленко, О.Г. Несукай, М.Т. Ватутін [та ін.] // Український кардіологічний журнал. — 2014. — № 3. — С. 15-21.
5. Колиушко Г.И. Миокардиты / Г.И. Колиушко // Ліки України. — 2008. — № 6. — С. 5-11.
6. Федонюк Л.Я. Сучасні погляди на морфогенез ревматичної хвороби серця / Л.Я. Федонюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2005. — Т. 4, № 2. — С. 18-23.
7. Combes A. Acute myocarditis / A. Combes // Prese Med. — 2012. — Vol. 41, 6 Pt. — P. 621-627.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.