Місце гепатопротекторного препарату в комплексній терапії діабетичного кетозу – кетоацидозу
pdf

Ключові слова

Діабетичний кетоацидоз, лікування, гепатопротектор.

Як цитувати

Nijinskaya-Astapenko, Z., Vlasenko, M., Pritulyak, L., & Krivovyaz, K. J. (2016). Місце гепатопротекторного препарату в комплексній терапії діабетичного кетозу – кетоацидозу. Практикуючий лікар, (4), 47-50. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/181

Анотація

Діабетичний кетоацидоз (ДКА) є гострою декомпенсацією цукрового діабету, яка призводить до порушення метаболізму, інтоксикації та ушкодження всіх систем організму. Розроблене лікування ДКА є патогенетичним, яке включає інсулінотерапію, регідратаційну інфузійну терапію, корекцію електролітних порушень, застосування дезінтоксикаційних препаратів, гепатопротекторів. На основі проведеного дослідження застосування в комплексній терапії діабетичного кетоацидозу гепатопротекторів істотно покращує самопочуття хворих у процесі лікування, зумовлює більш швидке зникнення симптомів кетозу — кетоацидозу.

pdf

Посилання

1. Алмакаева Л.Г. Аргинин и его применение в медицине и фармации / Л.Г. Алмакаева, Е.В. Литвинова // Ліки України. — 2011. — Т. 5, № 1. — С. 23-26.
2. Вдовиченко В.І. Поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки серед померлих, які страждали на цукровий діабет 2 типу / В.І. Вдовиченко, Х.Б. Аксентійчук // Сучасна гастроентерологія. — 2013. — Т. 69, № 1. — С. 41-46.
3. Хазанов А.И. Различные формы большой печеночной недостаточности: клинические особенности и исходы / А.И. Хазанов, С.В. Плюснин, А.П. Васильев и др. // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. — 2008. — № 2. — С. 18-27.
4. Передерий В.Г. Сравнительная эффективность применения гепатопротекторов при хронических диффузных заболеваниях печени / В.Г. Передерий, В.В. Чернявский, В.П. Шипулин // Сучасна гастроентерологія. — 2008. — № 3. — С. 81-83.
5. Харченко Н.В. Печінкова енцефалопатія: особливості медикаментозного та дієтичного лікування / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна, Н.Д. Опанасюк та ін. // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — № 6 (56). — С. 68-72.
6. Salokangas R.K.R. Screening for depression in primary care. Development and validation of the Depression Scale, a screening instrument for depression // R.K.R. Salokangas, O. Poutanen, E. Stengård & // Screening Acta Psychiatrica Scandinavica. — 1995. — № 92. — Р. 10-16.
7. Голубовская О.А., Шкурба А.В. Эффективность L-орнитина-L-аспартата (орнитокса) в комплексном лечении фульминантной печеночной недостаточности в клинике инфекционных болезней // Сучасні інфекції. — 2010. — № 2. — С. 111-116.
8. Кравчун Н.А. Особенности лечения диабетического кетоацидоза в современных условиях // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2010. — № 2. — С. 43-48.
9. Лисенко В.Й., Брик Р.П., Карпенко Є.О., Карамушко І.В. Локальний протокол інтенсивної терапії у хворих на цукровий діабет в стадії декомпенсації. Код МКХ‑10: Е.10, Е.11 // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. — 2013. — № 2 (д). — С. 286-289.
10. Титов В.Н., Лисицын Д.М. Иные представления об образовании кетоновых тел, кинетике ß-окисления жирных кислот и патогенезе кетоацидоза // Клиническая лабораторная диагностика. — 2005. — № 3. — С. 14-23.
11. De Alwis N.M. Non-alcoholic fatty liver disease: the mist gradually clears // N.M. De Alwis, C.P. Day // J. Hepatol. — 2008. — № 48 (Suppl. 1). — P. 1004-1012.
12. Старостина Е.Г. Диагностика и лечение неотложных состояний при сахарном диабете // Consilium Medicum. — 2004. — T. 6, № 9. — С. 657-662.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.