Ларнамин — «препарат сопровождения» у больных ожирением на этапе снижения массы тела
pdf

Ключові слова

Ожиріння, неалкогольна жирова хвороба печінки, гіпокалорійна дієта, зниження маси тіла.

Як цитувати

Zhuravlyova, L., & Moiseyenko, T. (2016). Ларнамин — «препарат сопровождения» у больных ожирением на этапе снижения массы тела. Практикуючий лікар, (1), 26-32. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/114

Анотація

Досліджували системні ефекти тривалого дотримання пацієнтами з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) гіпокалорійної дієти та впливу препарату Ларнамін із гепатопротекторною, анаболічною, дезінтоксикаційною активністю на переносимість гіпокалорійних дієт протягом 6 місяців. Було обстежено 52 чоловіків середнього віку (45-59 років), хворих на ожиріння з ознаками метаболічного синдрому, в яких діагностували НАЖХП. До групи А увійшло 27 пацієнтів, які дотримувались гіпокалорійної дієти. Група В налічувала 25 пацієнтів, які протягом 6 місяців одночасно з дотриманням дієтологічних рекомендацій приймали перорально препарат Ларнамін у вигляді саше в дозі 9 г на добу. Програма обстеження містила визначення в сироватці крові рівня інсуліну, глюкози (з обчислюванням показника HOMA-IR), кортизолу, тиреотропного гормону, загального холестерину (ХС), ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, тригліцеридів, мікроальбуміну в сечі. Проводилось ультразвукове дослідження нирок, печінки, жовчного міхура, щитоподібної залози, товщини вісцерального жиру, периперитонеального жиру, підшкірного жиру. Динаміка жирового компартамента тіла оцінювалась за допомогою антропометричної ліпідометрії — вимірювання товщини шкірно-жирових складок у стандартних індикаторних зонах. Розраховували за антропометричними даними відносну м’язову масу тіла. Тривала гіпокалорійна дієта у хворих на ожиріння та НАЖХП супроводжується наростанням синдрому білкової недостатності — знижується відносна маса м’язової тканини й переносимість фізичних навантажень, з’являються ознаки атрофії скелетних м’язів, шкіри та її придатків, розвивається «енцефалопатія голодування» (слабкість, втомлюваність, негативізм, зниження мотивації, фізичної й інтелектуальної працездатності, інсомнія). Зберігається стійка мікроальбумінурія, гіпоальбумінемія, підвищене значення HOMA-IR, рівнів кортизолу, тиреотропного гор- мону, гіпердисліпідемія. Дотримання гіпокалорійної дієти та одночасне приймання саше Ларнаміну по 9 г/добу здійснює ряд органо- тропних протекторних ефектів (нейро-, нефро-, гепато-, міо-, дерматопротективний). Ларнамін зменшував вираженість інсулінорезистентності із вторинною гіперкортизолемією та відносним гіпотиреозом. Використання Ларнаміну підвищує схильність пацієнтів до дієтичних обмежень і фізичних навантажень.

pdf

Посилання

1. Yach D., Suckler D., Brownel K. Epidemiologic and economic consequences of the global epidemics of obesity and diabetes // Nat. Med. — 2006. — V. 12. — Р. 62-66.
2. Runge C.F. Economic consequences of the obese // Diabetes. — 2007. — V. 56. — Р. 2668-2672.
3. Friedenberg F.K., Xanthopoulos M., Foster G.D. et al. The association between gastroesophageal reflux disease and obesity // Am. J. Gastroenterol. — 2008. —
V. 103. — Р. 2111.
4. Fogarty A.W., Glancy C., Jones S. et al. A prospective study of weight change and systemic inflammation over 9 y // Am. J. Clin. Nutr. — 2008. — V. 87. — Р. 30-35.
5. Yaegashi M., Zuriqat M., Noack S. et al. Outcome of morbid obesity in the intensive care unit // J. Intensive Care Med. — 2005. — V. 20. — Р. 147-154.
6. Smith R.L., Chong T.W., Hedrick T.L. et al. Does body mass index affect infection-related outcomes in the intensive care unit? // Surg. Infect. — 2007. — V. 8. — Р. 581-588.
7. Oliveros H., Villamor E. Obesity and mortality in critically ill adults: a systematic review and meta-analysis // Obesity. — 2008. — V. 16. — Р. 515-521.
8. Mishra D., Carrigan G., Brown J. et al. Short-term weight change and the incidence of diabetes in the midlife // Diabetes Care. — 2007. — V. 30. — Р. 1418-1424.
9. Dossett L.A., Heffernan D., Lightfoot M. et al. Obesity and pulmonary complications in critically injured adults // Chest. — 2008. — V. 134. — Р. 974-980.
10. Friedenberg F.K., Xanthopoulos M., Foster G.D. et al. The association between gastroesophageal reflux disease and obesity // Am. J. Gastroenterol. — 2008. —
V. 103. — Р. 2111.
11. See R., Abdullah S., McGuire D. et al. The association of differing measures of overweight and obesity with prevalent atherosclerosis the dallas Heart Study //
J. Am. Coll. Cardiol. — 2007. — V. 50. — P. 752-759.
12. Oliveros H., Villamor E. Obesity and mortality in critically ill adults: a systematic review and meta-analysis // Obesity. — 2008. — V. 16. — Р. 515-521.
13. Thyrotropin levels and risk of fatal coronary heart disease. The HUNT Study // Arch. Intern. Med. — 2008. — V. 168 (8). — P. 855-860.
14. Akkinusi M.E., Pineda L.A., El Sohl A.A. Effect of obesity on intensive care morbidity and mortality: a meta-analysis // Crit. Care Med. — 2008. — V. 36. — P. 151-158.
15. Mullen J.T., Moorman D.W., Davenport D.L. The obesity paradox: body mass index and outcomes in patients undergoing nonbariatric general surgery // Ann.
Surg. — 2009. — V. 250. — Р. 166-172.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.