Основний напрямок роботи фахівців сімейної медицини – профілактика
pdf

Ключові слова

Сімейна медицина, інфекційні та неінфекційні захворювання, первинна й вторинна профілактика, профілактична спрямованість.

Як цитувати

ZаrеmbаY., Hrytsko, R., Kyyak, J., LemіshkоB., Zaremba-FedchyshynО., & ZаrеmbаО. (2017). Основний напрямок роботи фахівців сімейної медицини – профілактика. Практикуючий лікар, (4), 5-10. Retrieved із https://plr.com.ua/index.php/journal/article/view/99

Анотація

У статті викладено основні напрямки профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань у практиці сімейних лікарів. Як показали аналізи глобальних проблем у медицині, в умовах переходу в середині ХХ століття від інфекційної до неінфекційної патології значущість чинників ризику останньої значно зросла, що пов’язується з поведінковими, середовищними, генетичними чинниками, боротьба з якими вимагає довгострокового планування і дієвої профілактичної та валеологічної професійної діяльності сімейних лікарів. При цьому прогнозні розрахунки свідчать, що, якщо не приділити адекватної уваги цим чинникам ризику, їх негативний вплив ще сильніше проявлятиметься в майбутньому. Розроблено функціональну модель профілактичної діяльності сімейного лікаря в центрі первинної медичної допомоги, що вимагає його компетентнісної підготовки шляхом застосування змін організаційного механізму державного регулювання цього процесу, де профілактична освіта спрямована на опанування методами формування, збереження і зміцнення здоров’я здорових людей та первинної профілактики найпоширеніших у сучасному суспільстві хвороб.
Важливе значення в профілактиці поширених неінфекційних хвороб сучасності має здоровий спосіб життя, у формуванні та дотриманні принципів якого відіграють суттєву роль лікарі сімейної медицини, що показано на прикладі їх роботи в поліклініці м. Львова.

pdf

Посилання

1. Апанасенко Г.Л. Семейная медицина и валеология / Г.Л. Апанасенко // Международный медицинский журнал. — 2005. — С. 160-161.
2. Брехман И.И. Введение в валеологию — науку о здоровье / И.И. Брехман. — Л.: Наука, 1987. — 125 с.
3. Викладання дисципліни «Загальна практика — сімейна медицина» для студентів 6-го курсу з використанням дистанційного навчання / С.В. Білецький, Л.П. Сидорчук, Т.В. Казанцева [та ін.] // Сімейна медицина. — 2011. — № 3. — С. 54-55.
4. Грицко Р.Ю. Государственное управление паллиативной помощью больным в централизованном домашнем стационаре поликлиники / Р.Ю. Грицко // Вестник государственного и муниципального управления: Сб. науч. раб. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». — 2013. — № 3. — С. 142-148.
5. Губський Ю.І. Розвиток паліативної та ХОСПІСної медицини як інтегральна складова реформування системи охорони здоров’я в Україні / Ю.І. Губський // Сімейна медицина. — 2011. — № 3. — С. 16-18.
6. Заремба Є.Х. Освітні медичні програми для населення — невід’ємна частина реалізації стратегії профілактики / Є.Х. Заремба, Т.М. Соломенчук // Міжнародний медичний журнал. — 2005. — С. 164.
7. Москаленко В.Ф. Формування глобальної комплексної інтегральної міжсекторальної системи профілактики — інноваційний підхід до вирішення сучасних проблем громадського здоров’я (огляд літератури) / В.Ф. Москаленко // Журнал АМН України. — Т. 15, № 3. — С. 516-542.
8. Толстанов О.К. Профілактичний напрямок роботи сімейних лікарів Житомирського обласного медичного центру / О.К. Толстанов, В.І. Хренов,
Т.Л. Кальчук // Міжнародний медичний журнал. — 2005. — С. 169.
9. http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/20th-century-death/
10. WHO. State of the worlds vaccines and immunization.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.